دریا نیوزنقاط کور خدمات شهری

دریا نیوز: ترديدي نيست كه مديريت صحيح يك شهر بطور پيوسته نيازمند رديابي و شناخت عوامل منحرف كننده فعاليت ها از مسير اجراي بهينه آن ها بوده تا به تبعِ آن كنترل و برطرف كردنتنگناها و عوامل منحرف كننده امكان پذير باشد. 

، 11:20   /   کد خبر: 32900   /   تعداد بازدید: 259


دریا نیوز: ترديدي نيست كه مديريت صحيح يك شهر بطور پيوسته نيازمند رديابي و شناخت عوامل منحرف كننده فعاليت ها از مسير اجراي بهينه آن ها بوده تا به تبعِ آن كنترل و برطرف كردنتنگناها و عوامل منحرف كننده امكان پذير باشد. مديريت صحيح يك شهر نيازمند بازخواني هميشگي و نگاهي موشكافانه به فعاليت هاياجرايي است تا اين كه زمينه اصلاح روش ها و تقويت توانمندي ها فراهم شود.

پژوهشگران بر این باورند وجود نارسايي در ارائه خدمات شهري، بدليل ماهيت روزمرگي و هميشگي آن، هر چند جزئي و اندك هم باشد مي تواند هزينه و انرژي زيادي از شهرداري بگيرد و به همين ترتيب اصلاح روندهاي اجرايي هرچند اندك مي تواند صرفه اقتصادي زيادي به ارمغان آورد. در واقع شهرداری زماني در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهاي حال و آينده موفق خواهند شد كه رضايت شهروندان را مد نظر داشته باشند؛ رضايت شهروندان موجب خواهد شد كه آنان در انجام امور و مسئولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشاركت شهروندي بعنوان محور اصلي تصمیم گیري مدنظر قرار گیرد، رضايت شهروندان عامل اصلي بهبود مستمر در فرآيند كارهايي است كه در جهت افزايش كارآيي و بهبود كیفیتي مديريت جامع شهري صورت می گیرد.

در میان سازمان هاي مختلف اما، شهرداري يكي از دستگاه هايي است كه ارتباط مداوم تنگاتنگي با عموم مردم دارد و معیارهاي مختلف رضايت مندي شهروندان با توجه به وظايف شهرداري از جمله وظايف "فني وعمراني"، "اجتماعي و فرهنگي" و "خدماتي" دسته بندي شده است. هريک از اين گروه ها شامل وظايف مشخصي است؛

 * وظايف فني وعمراني شهرداري شامل: نظارت برساخت وسازها و رعايت نكات ايمني، ايجاد خیابان ها، كوچه ها، میدان ها، باغ هاي عمومي و مجاري آب، انجام پیشبیني ها و اقدامات لازم جهت محافظت منطقه از حوادث طبیعي، زيباسازي و بهبود محیط كالبدي.

* وظايف خدماتي شهرداري: مبلمان و اثاثیه شهري، انجام امور اجرايي حمل و نقل و ترافیک (خط كشي، پل عابر ...)، تعیین محل هاي مناسب براي توقف وسايل نقلیه، جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم، روشنايي و امنیت معابر در شب، كنترل بهداشت عمومي و پاكیزگي محیط زيست از طريق جمع آوري زباله و تنظیف معابر ... احداث توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارک.

* وظايف اجتماعي و فرهنگي شهرداري: تأمین فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت، مشاركت دادن مردم در تصمیم گیري ها، تأسیس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي نظیر پرورشگاه و كتابخانه و ... جلوگیري از گدايي و تكدي گري، رسیدگي و اظهارنظر صريح نسبت به شكايات مطروحه مردم، برگزاري مراسم و جشن هاي ملي و مذهبي درسطح منطقه.

با نگاهی گذرا به وظایف شهرداری ها و به ویژه در حوزه خدمات شهری می توان به این مساله پی برد که برخی از موضوعات از اولویت های بالاتری برخوردارند و عدم توجه به ساماندهی و حل و فصل آن ها موجب خواهد شد سایر لوازم توسعه شهری نیز تحت تاثیر منفی قرار گیرند.

حال اگر نگاهی به شهر بندرعباس داشته باشیم، خواهیم دید برخی از مسائلی که مقدمات فرآیند خدمات شهری هستند همچنان به قوت خود باقی مانده و به اصطلاح در نقطه کور خدمات شهری و متولی آن یعنی شهرداری قرار گرفته اند.

یکی از این مسائل موضوع روشنایی معابر و به صورت کلی وضعیت روشنایی فضای شهریست؛ چنانچه گشتی شبانه را در شهر تجربه کرده اید، به سرعت متوجه این قضیه خواهید شد که برخی از نقاط فاقد روشنایی استاندارد بوده و در مناطق دیگری روشنایی شهری حالتی یکپارچه به خود نگرفته که این مورد البته بیشتر در معابر و خیابان ها مشهود است. چنین مساله ای علاوه بر این که خطر تصادفات رانندگی را افزایش می دهد، امنیت شهری را نیز با خطر مواجه خواهد کرد. این معضل اما تناسب نمایی شهری در شب را هم بر هم می زند و به قدری مشهود است که استاندار محترم در همان روزهای آغازین ورود خود به استان و تشریح مشکلات شهری بندرعباس به این موضوع اشاره و بر رفع آن تاکید کردند.

موضوع بعدی مساله کنترل بهداشت عمومی و مساله پاکیزگی محیط زیست است؛ چندی پیش که گذری به یکی از محلات شهر داشتم، با انبوهی از زباله هایی که در نقاط مختلفی رها شده بودند برخورد کرده و در گفت و گو با ساکنین، کمبود سطل زباله را دلیل آن یافتم . از طرف دیگر به ندرت می توان سرویس های بهداشتی را در سطح شهر پیدا کرد و البته عمومشان هم یا مسدود بوده و یا فاقد نظافت لازم هستند. در این رابطه اما وجود سگ های ولگرد نیز یکی از معضلاتی است که باید مورد اشاره قرار گیرد. در خاطر دارم که مدتی پیش که در اوایل صبح قصد خروج از منزل را داشتم به محض باز کردن درب با یکی دو مورد از این سگ ها مواجه می شدم!

بحث مهم دیگر، موضوع عدم خط کشی قریب به اکثر خیابان های سطح شهر بوده و مدت زیادی است که این مشکل به قوت خود باقی مانده است؛ یکی از ابتدائی و بدیهی ترین لوازم مورد نیاز یک خیابان استاندارد، خط کشی آن است که متاسفانه عدم وجود آن نارضایی شهروندان را در پی داشته است. از طرف دیگر خرابی خیابان ها و چاله های موجود در آن ها چنان گستردگی در سطح شهر پیدا کرده که می توان ادعا کرد قطع به یقین تمام رانندگان شهر بندرعباس بی نصیب نمانده اند! در همین رابطه خیابان هایی که به شدت به پل عابر پیاده نیاز دارند فاقد آن بوده و از طرفی در مناطق دیگری همچون چهارراه نخل بسیاری از این پل ها فاقد کارایی لازم هستند و به بیلبوردهای تبلیغاتی مبدل گشته اند.

مبلمان شهری هم از آن دست مسائلی است که مورد توجه کافی قرار نگرفته است؛ نقاطی از سطح شهر چنان متراکم شده اند که تحرک عابران پیاده به سختی صورت می پذیرد؛ پیاده روی حافظ (واقع در فلکه برق) نیز که اخیرا ایجاد شده است به محلی برای پارک موتورسیلکت ها تبدیل شده است. از منظری دیگر این تراکم شهری موجب شده است در برخی از نقاط شهری استراحتگاه های لازم برای شهروندان در نظر گرفته نشود.

ساماندهی قریب به اکثر مسائل و معضلاتی که طرح گردید، شاید به بودجه های آن چنانی نیاز نداشته باشد و با یک برنامه ریزی صحیح مدیریت شهری قابل حل باشند؛ لکن نگاه به مسائل کلان توسعه شهری نباید به گونه ای باشد که مسائل اولویت داری از این دست در حاشیه قرار گرفته و همان طوری که بیان گردید به نقطه کور تبدیل شوند.

فرشاد شمس الدینی/ دریا