دریا نیوزظرفیت فعلی پذیرش دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیاز آموزشی کشور نخواهد بود

دریا نیوز: در سال ۹۹ قریب به ۳۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهیم داشت وتا آن سال قادر به تربیت60 هزار معلم هستیم که این آمار پاسخگوی نیاز آموزشی کشور نیست

، 12:00   /   کد خبر: 32896   /   تعداد بازدید: 267


دریا نیوز: در سال ۹۹ قریب به ۳۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهیم داشت وتا آن سال قادر به تربیت60 هزار معلم هستیم که این آمار پاسخگوی نیاز آموزشی کشور نیست.

آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بیشترین نقش را داراست؛ اکثر اندیشمندان و صاحب نظران آن را زیر بنای رشد و توسعه  می دانند. پیشرفت و ترقی جوامع انسانی در گرو تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص جهت اداره مطلوب بخش های مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تلاش بیشتری داشته اند، نتایج موفقیت آمیزی را در حرکت پر شتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسب نموده اند. یکی از نهادهای مهمی که نقش بسزایی را در تامین نیروی آموزشی کشور ایفا می کند دانشگاه فرهنگیان است.

در همین راستا گفت و گویی را با حجت الاسلام قاسمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان ترتیب دادیم.

دریا: دلیل شکل گیری دانشگاه فرهنگیان چه بود و نسبت به نظام تربیت معلم سابق از چه ویژگی های برتری برخوردار شده است؟ دانشگاه فرهنگیانسرنوشتخاصخودرادارد؛درابتداسیستم به‌صورت تربیت معلم بود و دانشجویانی در مقطع کاردانیو در رشته های محدودی جذب شده و بعد از آن وارد آموزش و پرورش می شدند. در سال ۱۳۹۱ این فکر ایجاد شد که هم رشته ها گسترش یابند و هم سطح علمیغنی تر شده و هیئت علمی بیشتریوارد سیستم شود و با رسالت‌های مهمی که بر دوش این نهاد گذاشته شد، دانشگاه فرهنگیان شکل گرفت. رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان نیز تامین نیروهای شایسته، متعهد و متخصص برای نظام آموزش و پرورش کشور است و در واقع این دانشگاه ماموریت گرا بوده و مأموریت مشخصی را در تربیت دانشجویان بر عهده دارند. در حالی که در سایر دانشگاه کمتر این موضوع را مشاهده می‌کنیم. به علاوه دانشگاه فرهنگیان مورد تأکیدات مقام معظم رهبری واقع شده و ایشان از حامیان اصلی این دانشگاه هستند. دانشجویانی که وارد این دانشگاه می شوند علاوه بر اینکه بایدیک تراز علمی خاصی داشته باشند، مورد گزینش واقع می شوند و دغدغه اصلی نیز این است که دانشجویان مقبولی را از نظر علمی و اخلاقی پذیرا باشیم. برنامه های متنوعی نیز در زمینه آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شود؛ این دانشجویان نسبت به سایر دانشگاه ها ۶۰ واحد بیشتر می گذرانند که از جمله این واحدها روش تدریس و سیستمهای آموزشی است و تاکید بر مهارت‌آموزیبوده و هدف این است که دانشجویان علاوه بر علم، مهارت هم داشته باشند.

دریا:  ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان چه میزان است و آیا نیاز آموزشی کشور را تامین خواهد نمود؟

 در حال حاضر آن چیزی که در سیاست های آموزش و پرورش مطرح است؛ پذیرش سالانه ۱۰ هزار دانشجو در سراسر کشور است، از طرفیطبق ماده ۲۸ اساسنامه آموزش و پرورش نیز مجوز پذیرش۱۰ هزار نفر از فارغ التحصیلان در سال صادر می شود.چنانچه که گفته شده است در سال ۹۹ قریب به ۳۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهیم داشت و بنابراین با این اوصاف تا سال مذکور قادر به تربیت60 هزار معلم هستیم که این آمار پاسخگوی نیاز آموزشی کشور نیست و این است که در استان مشاهده می‌کنیم مراکز آموزشی متعددی کلاس های چند پایهای تشکیلمی دهند که مسئولان آموزش و پرورش میبایستامکانات ویژه ای را برای دانشگاه فرهنگیان در نظر بگیرند که این دانشگاه بتواند معلمین بیشتری را تحویل نظام آموزشی کشور دهد.

دریا: دانشگاه استان در حال حاضر چند پردیس دارد و روند جذب آن به چه صورت است؟ دانشگاه فرهنگیاندر استان هرمزگان دارای دو پردیس شهید بهشتیویژهبرادرانوپردیس فاطمه الزهرا برای خواهران است که هر دو پردیسیک مدیریت واحد استانی دارند و روند جذب نیز به دو صورت است؛ فارغ التحصیلان دیپلم که از طریق آزمون سراسری و با تراز علمی خاص پذیرفته می‌شوند و فارغ التحصیلسایر دانشگاه هم تحت ماده ۲۸ اساسنامه و پرورش و با آزمون استخدامیوارد سیستم می شوند.البته دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تمام در تمامی رشته‌ها پذیرش ندارد و با توجه به نیازی که استان در تامینمعلم برایرشته های مختلف دارد به صورت قطبی عمل می شود؛ به اینصورت که دانشجویان جذب دانشگاه فرهنگیان استان شده اما در سایر دانشگاه های کشور به تحصیل می‌پردازند و در نهایت در استان مأمور به خدمت می شوند.

دریا: استان هرمزگان به لحاظ کمیت معلمان در چه وضعیتی قرار دارد؟

 ما در این خصوص در فقر بسر می‌بریم؛در مناطقی از شرق استان به دلیل نبود معلم کلاس درس تشکیلنمی‌شود و این محرومیت ها باید با تدبیری که آموزش و پرورش اتخاذ می‌کندمرتفع گردد چرا که با توجه به ظرفیت فعلی دانشگاه، بستر جذب افراد بیشتر میسر نیست و لازمه تامین نیروی انسانی بیشتر توجه به اختصاص ردیف بودجه ملی و استانی بیشتر در گسترش پردیس ها است.

دریا: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان چه فعالیت هایی را در زمینه آموزش و تربیت معلمانی متعهد و دین مدار دنبال می کند؟

 ما در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریراهبرد فرهنگی را مدنظر قرار دادیم که به فعالیت‌های دانشگاهی جهت دهیم و با نیازسنجی که صورت می‌پذیرد سلسله ای از برنامه ها در نظر گرفته می شود؛ برای نمونه هیئت اندیشه ورزی شبهه شناسی را در سطح اساتید و دانشجویان تشکیل داده‌ایمکه  شبهات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی پاسخ داده شود. به علاوهدروسمعارفرانیاز محور کرده و استاد بر اساس نیاز دانشجو درس را پیشمی برد، کارگاه‌های شناخت شخصیت و بهداشت روان را توانسته ایم با کمک مدیریت، بخش فرهنگی و مشاوره دانشگاه ایجاد کنیم و همچنین کرسی‌های آزاداندیشی را شکل داده ایم که دانشجویان در یک فضای امن سوالات خود را مطرح می کنند و هدف غایی ما در این زمینه تعالی تفکر دانشجویی و تربیت دانشجویانی امیدوار به آینده، آرمان خواه و در تراز انقلاب اسلامی است.از طرفی در رابطه با تشکل های دانشجویی ما به دنبال تصدی گری نبوده و بر جهت دهی و لزوم تشکیل اتاق فکر در آن ها تمرکز کرده ایم. در اوایل تشکیل نهاد، در بخش خواهران با موضوعی مواجه شدیم که تعداد طلاق ها زیاد بود و به حمدلله توانستیم با راه اندازی کلاس های سبک زندگی که با استقبال خوبیهم مواجه شد اثر گذار باشیم و این موضوع را کنترل کنیم. از طرفی بخشی از دانشجویان ما اهل سنت هستند که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت، به گونه ای عمل می کنیم که تفاوتی را بین شیعیان و اهل سنت قائل نیستیمو خود بندهمبحثی را تحت‌عنوان فقه مقارن شروع کرده‌ ام و آنچه را در موضوع احکام در بین شیعیان و اهل سنت مشترک است را مطرح کرده و بهاشتراکات تاکیدمی کنیم. در موضوع قرآن و عترت نیزازدانشجویان اهل سنت دعوت به عمل می آید و کرسی های تلاوت در این زمینه شکل می‌گیرد و در مجموع جو صمیمی و وحدت آفرینی در دانشگاه ایجاد شده است. ما سه وعده نماز جماعت را در پردیس های خواهران و برادران دنبال می کنیم و کمتر دانشگاهی است که به این شکل عمل کند. با این وجود تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که انشاالله بتوانیم با همدلی مسئولین و دانشجویان در مسیر تعالی و کمال دانشگاه گام برداریم.دریا: آیا دانشگاه فرهنگیان راهبردی را در زمینه ارتقاء آموزگارانی که در نظام های قبل دوره دیده اند نیز دنبال می کند؟ما دو نوع دانشجو داریم؛افرادی که به صورت پیوستهوارد دانشگاه می شوند و دسته ای دیگر نیز به صورت ناپیوسته؛ بحث شما به سیستم ناپیوستهمربوط است و شامل افرادی نیز می گردد که در حال حاضر معلم و با تحصیلات فوق دیپلمهستند که به دانشگاه وارد می‌شوند و تا مقطع کار شناسی ارتقا مییابند.دریا: متاسفانه اخیرا شاهد برخورد ناشایست و دور از عرف برخی از معلمین در برخورد با دانش آموزان هستیم، این موضوع را ناشی از چه می دانید؟ اخلاق باید در همه جا حفظ شود؛ چه در زمینه آموزش و پرورش و چه در سایر زمینه ها؛ ما باید به این سمت پیش برویمکه جامعه اخلاقی داشته باشیم. لذا اگر از خودگذشتگی هاو ایثار کمرنگ شود اثرات آن را در جامعه خواهیم دید.بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که اخلاق همه گیر شود و ما در این رابطه اهتمام ویژه ای را برای تربیت معلمین متعهد در دانشگاه دنبال می کنیم. دریا: چه چالش ها و مشکلاتی را در پیش روی دانشگاه فرهنگیان می بینید؟ اگر واقعاً تمام مسئولین حمایت‌هایی را که مد نظر مقام معظم رهبری است از دانشگاه به عمل آورند خیلی از مشکلات می‌تواند حل شود.ما در حال حاضر خوابگاه های فرسوده داریم و به علاوه تجهیزات و زیر ساخت های دانشگاه قدیمی هستند و مسئولین باید کمک کنند و این روند اصلاح شود چراکه چنینمسائلی بر روحیهدانشجویان و روند آموزش آنان تاثیر می گذارد. تکلیف دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می شود مشخص و محرز است که این افراد معلمان آینده نظام آموزش کشور هستند، بنابراین مسئولین می بایست نگاه ویژه ای به این دانشگاه داشته باشند و حمایت های لازم را جهت رشد و توسعه زیرساخت های آموزشی که یکی از مهمترین آن ها دانشگاه فرهنگیان است به عمل آورند.

قاسمی در پایان از تعامل سازنده ضیائی ریاست دانشگاه با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد که با شکل گیری رویکرد ملی و به ویژه اهتمام مسئولین، دانشگاه فرهنگیان به اهداف خود که تربیتی معلمانی در تراز انقلاب اسلامی است دست یابد.

فرشاد شمس الدینی/ دریا