دریا نیوزنگرانی تهرانی ها برای بندرعباسی ها

دریا نیوز: در هفته گذشته که روزنامه "دریا " غرفه ای را در نمایشگاه بین المللی مطبوعات داشت و این غرفه پذیرای اقشار مختلف بود، بازدیدکنندگان مطالب متفاوتی را در مورد هرمزگان مطرح می کردند.

، 13:45   /   کد خبر: 32894   /   تعداد بازدید: 231


دریا نیوز: در هفته گذشته که روزنامه "دریا " غرفه ای را در نمایشگاه بین المللی مطبوعات داشت و این غرفه پذیرای اقشار مختلف بود، بازدیدکنندگان مطالب متفاوتی را در مورد هرمزگان مطرح می کردند.

کسانی که به هرمزگان سفرکرده بودند وصحنه هایی از فقر ،عدم رعایت بهداشت ،وضعیت خیابان ها ومعابر، نبودن جاده ،آب وبرق در برخی مناطق محروم و... را دیده بودند، این موضوعات همچنان در ذهن شان حک شده بود. بانویی تهرانی که سفری به هرمزگان داشته بود و به بازار ماهی فروشان بندرعباس رفته بود واز ریخته شدن ماهی روی زمین بصورت غیربهداشتی برای فروش تعجب می کرد، می گفت: ماهیانی که خریده بودم وباهواپیما به تهران منتقل کرده بودم را مجبور شدم بیرون بریزم؛ زیرا واقعا وضعیت عرضه ماهی غیربهداشتی بود وترسیدیم که این ماهی را مصرف کنیم وبنظر می رسید که فاسد باشد.وی می گفت:فکرکنم این وضعیت برای مردم و مسولان هرمزگان و بندرعباس عادی شده است و رعایت مسایل بهداشتی در این بخش وسایر بخش ها هم چندان مدنظر قرار نمی گیرد.

البته این خانم و برخی تهرانی هایی که به استان هرمزگان سفرکرده اند، واقعیت هایی رادیده اند وتعجب کرده اند که برای مدیران هرمزگانی هم عادی است و نقصی را مشاهده نمی کنند وگویا فکرمی کنند که این وضعیت حق مردم است.وقتیکه درواقع ماهی بایستی در دمای انجماد نگهداری شود، اما در هوای چهل تاپنجاه درجه هم در هوای آزاد ونور خورشید ساعت ها برای عرضه نگهداری می شود و متولیان بهداشت شهر هم خم به ابرو نمی آورند وشهرداری فقط اجاره بهای خود را دریافت می کند، دیگر برای متولیان چندان اهمیتی ندارد که مردم بیمار شوند یا نشوند.شورای شهرمان هم که در ادوار مختلف چشم خود رابسته اند. وقتیکه میلیاردها مترمکعب فاضلاب براحتی وارد دریا می شود و آلوده شدن دریای بیکران خلیج فارس برای هیچکس اهمیتی ندارد و مهم نیست که آبزیان ازبین بروند ویا برآنها اثر بگذارد وهمین آبزیان برسر سفره مردم قرار گیرد ، آن وقت نتیجه اش این می شود که فاضلاب بدون هیچگونه ممانعتی وارد دریا می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.دریایی که بسیاری از گردشگران و مسافران به عشق دیدنش می آیند را پر از فاضلاب می کنند و هیچ مسولی هم خود را مقصر نمی بیند، درحالیکه دولت مقصر است.

وقتیکه معتادان براحتی در معابروکوچه پس کوچه های شهر تجمع می کنند وبراحتی تزریق و استعمال می کنند وکودکان ونوجوانان هم از همین صحنه ها الگو می گیرند ودانش آموزانی مجبورند از میان همین کوچه های پر از معتاد عبور کنند و برای هیچکس هم اهمیتی ندارد که دیدن این صحنه ها بر روح وروان نوجوانان وجوانان شهرچه اثری دارد واقدام موثری دیده نمی شود و وقتیکه متولیان حتی حاضر نیستند به میان حاشیه نشینان بروند و واقعیت ها را از نزدیک ببینند و بشنوند ، آیا می توان انتظار داشت که مشکلات برطرف شود؟

دیدن صحنه هایی که برای مردم ومسولان استان عادی شده است،اما برای کسانی که به هرمزگان سفر می کنند ، بسیار ناراحت کننده است و در ذهن شان این صحنه ها ماندگار می شود ودیدگاه مناسبی نسبت به شهر واستان و عملکرد مدیرانش نخواهند داشت. تاکی بایستی شرایط تغییر نکند؟ تاکی بایستی مردم مجبورباشند ماهی خود را از بازارهای غیربهداشتی تهیه کنند؟ تاکی بایستی سلامتی در شهر حراج شود وهیچکس هم نسبت به این موضوع اقدام عملی مناسبی نشان ندهد؟تاکی بایستی مسافرانی که از سایر مناطق می آیند ، برایمان غصه بخورند و متولیان فقط سکوت کنند وبس؟ تاکی... ؟

علی زارعی/ دریا