دریا نیوزدرکنار دریا و تشنه لب سفره محرومان ساحل نشین،خالی از ماهیان گران

دریا نیوز: شهروندان درشهر ساحلی بندرعباس ماهی را گران می خرند و همین گرانی ماهی باعث شده است که برخی از شهروندان نتوانند ماهی بخرند.

، 09:01   /   کد خبر: 32873   /   تعداد بازدید: 313


 

مردم بندرعباس می گویند در حالیکه هرمحصولی در همان شهری که تولید می شود ، ارزان تر است، اما در بندرعباس که آبزیان از دریاصید می شود، ماهی گران است.

"شفیعی "  یکی از شهروندانی است که می گوید :نمی دانم چرا اینقدر ماهی در بندرعباس گران است.ماهی در خود بندرعباس واستان صید می شود وبایستی ارزان تر از سایر مناطق باشد، اما متاسفانه قیمت ماهی در این شهر از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی کند و گرانتر از سایرمناطق است.در شهرهای دیگر که میوه ویاهر محصولی دارند، در آن شهر بسیار ارزان است و مردم براحتی از آن محصول استفاده می کنند ،ولی در بندرعباس اینگونه نیست و ماهی و میگوی که در خود استان تولید می شود، بسیار گران است.

"ناصری" دیگر شهروندی اسکه که  به موضوع دلالی در بخش ماهی هم مانند سایربخش ها اشاره می کند ومی گوید:بیشترین زحمت راصیادان در بخش صید ماهی و میگو دارند؛اما کمترین سود را آنها می برند وبیشترین سود در بخش ماهی هم نصیب دلالان می شود وبنظر می رسد که بایستی در این بخش هم ساماندهی لازم صورت پذیرد و دست دلالان از بازار  ماهی کوتاه شودتاماهی ارزان شود. باید بگونه ای ماهی را مستقیم از صیادان خریداری شود که واسطه های اضافه حذف شوند و ماهی ارزانتر به دست مردم برسد. چرا برای رفع این مشکل تاکنون چاره اندیشی نشده است؟

یکی از ساکنان کمربندی هم می گوید:مردم عادی نمی توانند ماهیان گوشتی مانند "شیر "و "سنگسر" و"سرخو" بخرند.محرومین هم که ماهیان دیگر هم نمی توانند بخرند. همسایه ای داریم که حتی نمی تواند ماهی بخرند و چنین افرادی هم در جامعه کم نداریم. چرا برخی ماهیان کیلویی سی تا چهل هزارتومان بفروش می رسد؟یک کیلو ماهی برای یک وعده می توان مصرف کردواگر میهمان داشته باشیم که باید چندکیلو ماهی بخریم.اگر میهمان مان از استانی دیگر آمده باشد، انتظار دارد که برایش ماهی و میگو بپزیم که خیلی گران است و نمی توانیم بخریم. واقعا چرا در شهر خودمان که دریا داریم ،ماهی اینقدر گران است؟ وقتی برای دوستانمان که در استان های دیگر تعریف می کنیم ،باور نمی کنند که ماهی در شهرمان که از دریا صید می شود،اینقدر گران باشد.

     برای خرید ماهیانی بایستی حقوق چندروز یک کارگر داده شود که آنها مجبور می شوند که از خوردن ماهی و میگو محروم شوند.حال جالب اینجاست که همین ماهی در استان های دیگر ارزانتر است و ماهی را از شهرهای مختلف می برند ودر شهرخودشان ارزانتر از بندرعباس بفروش می رسد.

     شهروندی دیگر هم به فروش ماهی در برخی از محلات اشاره می کند و می گوید:دربازارهای بندرعباس ماهی و میگو را در هوای آزاد بفروش می رسد که این موضوع عادی شده است و درمحلات هم همینطور بفروش می رسد.آیا کسی می تواند مرغ و گوشت را همینطور در هوای آزاد بفروشد که ماهی را می فروشند؟ چرا بهداشت در بخش عرضه ماهی برخورد واقدامی نمی کند؟ کارنامه شان دراین بخش رضایت بخش نیست.چرا  بازار ماهی فروشان کاملا استاندارد و خنک وجود ندارد؟چه کسی در این بخش مسول است؟ چرا سلامتی مردم برای کسی اهمیتی ندارد؟حتی برخی معتادان و... اقدام به تمیزکردن ماهی در این بازارها می کنند وهیچ نظارتی نمی شود؟

"مرادی " شهروندی است که می گوید: از وقتی که بازار شیلات راه اندازی شده است ،فقط در این بازار ماهی را بهداشتی پاک و بسته بندی می کنند وبه مشتری تحویل می دهند که بنظرم سایر بازارها هم باید همینطوری شوند و تعداد چنین بازارهایی افزایش یابد. ولی نمی دانم چرا فقط روزبه روز تعدادبازارهای غیر بهداشتی در شهرمان افزایش می یابد؟

"برخورداری" شهروند دیگری است که می گوید:ماهیان خوب که گران است و برای خودمان و میهمانان مان نمی توانیم در سفره بگذاریم و ماهی هم اغنیا می توانند بخرند.در زمستان هم که ماهی گرانتر می شود .از آن طرف توصیه می کنند که خانواده حداقل در هفته دوتا سه مرتبه ماهی بخورند و حق هم همین است که برای مردمی که در کنار دریا زندگی می کنند ،محدودیتی در این بخش وجود نداشته باشد،

 

اما بدلیل گرانی،مردمانی که درکنار دریا زندگی می کنند،نمی توانند از هر نوع ماهی که بخواهند ،خریداری کنند. چرا در شهرمان که منبع صید ماهی است، نباید بتوانیم ماهیانی که خوشمزه هستند را بخوریم.

"شریفی " شهروند دیگری است که می گوید :قبلا ماهی زیاد و ارزان بود و در این چندسال ماهی کم و گران شده است که یکی از دلایل آن هم شاید ورود فاضلاب به دریا باشد که باعث مرگ و میر آبزیان و کمبود ماهی و میگو شده است و من فکر می کنم اگر که جلوی ورود فاضلاب به دریا رابگیرند ،دریا سالم می ماند واز مرگ و میر ماهیان کاسته می شود و ماهی زیاد وارزان می شود.مشخص نیست با این فاضلاب های سنتی و صنعتی که به دریا می ریزد،چقدر ماهی و میگوهاسالم هستند وآیا تاکنون در یک دهه اخیر در این بخش تحقیقی  شده است؟ البته اطمینان دارم بدلیل اینکه در استان سلامتی شهروندان برای مدیران چندان اهمیتی ندارد، هیچ اقدام پژوهشی و... انجام نمی شود. 

ذبح بهداشت 

در بازار ماهی فروشان رسمی و غیررسمی ،بهداشت رعایت می شود. در بازار روز بندرعباس و پشت مسجد کوفه حتی ماهی روی زمین گذاشته و بفروش می رسد و در محوطه بیرونی بازار پشت شهر بندرعباس هم شرایط همینگونه است و ماهی در شرایط بهداشتی عرضه نمی شود؛درصورتیکه ماهیان بایستی در درجه انجماد نگهداری شوند.

"امیری زاده" یکی از شهروندان بندرعباس می گوید :مرغ و گوشت  در یخچال نگهداری و عرضه می شود،اما ماهی که زود هم فاسد می شود  در هوای آزاد براحتی بفروش می رسد .شهرداری،بهداشت،فرمانداری وسایر دستگاه های مسول نسبت به این موضوع سالها سکوت کرده اند که جای سوال دارد و دلیل آنرا نمی دانم.بنظر می رسد که سلامتی مردم برای مدیران چندان اهمیتی ندارد که اقدامی نمی کنند.شاید اثر مصرف اینگونه آبزیان فوری نباشد،اما بطور یقین برسلامتی شهروندان اثرگذار است که از مسولان و استانداری انتطار داریم که بی تفاوت از کنار این موضوع نگذرند واقدامی مناسب انجام دهند .نمی دانم چرا در استان اقدامی نمی شود؟

علی زارعی/ دریا