دریا نیوزسواحل بندرعباس آلوده اند: تهدید پرندگان و صیادان بافاضلاب ورودی به دریا

دریا نیوز:چندماه قبل بود که مدیرکل محیط زیست نسبت به آلودگی برخی از نقاط ساحلی بندرعباس هشدار داد و از شهروندان وبخصوص کودکان خواست که در این مناطق شنا نکنند؛

، 10:43   /   کد خبر: 32849   /   تعداد بازدید: 452


دریا نیوز: چندماه قبل بود که مدیرکل محیط زیست نسبت به آلودگی برخی از نقاط ساحلی بندرعباس هشدار داد و از شهروندان وبخصوص کودکان خواست که در این مناطق شنا نکنند؛زیرا احتمال بیماری وجود دارد.در زمان مد دریا که آب دریا بالاست ،بوی تعفن از فاضلاب ورودی از خور گورسوزان به دریا به مشام می رسد و دریای آبی در این منطقه بطور کامل سیاه می شود و از یک طرف امواج دریا می خواهد فاضلاب آلوده را از خود دور کند واز طرفی دیگر فاصلاب با فشار می خواهد خود را در دریا حل کند و در نهایت فاضلاب بر دریا پیروز می شود و دریا را آلوده وآبزیان رابیمار می کند و حتی گاهی قتل عام آبزیان توسط فاصلاب وارد شده به دریا به راه می افتد واجسادشان هم گاهی به ساحل می رسد وکسی  به این صحنه ها هم چندان  توجهی نمی کند وبه همین دلیل روزبه روز این وضعیت بحرانی تر می شود و بنظر می رسد که عزمی برای حل این پازل دردسرساز  هم در بندرعباس که هم سلامت آبزیان وهم سلامت شهروندان رابه خطر انداخته است، وجود ندارد و متولیان این بخش درسکوت بسر می برند. 

صحنه های پشت استانداری 

چند روز پیش رفته بودم پارک "دولت" بندرعباس در پشت استانداری هرمزگان که چندین صحنه توجهم را جلب کرد .صحنه اول وضعیت نامناسب سرویس بهداشتی بود که درب هایش خراب و برخی از چشمه های سرویس بهداشتی مسدود بود.از مایع دستشویی خبری نبود.روشویی بیرون از سرویس بهداشتی هم لوله هایش مسدودبود و آب نمی رفت وبوی فاضلاب پیچیده بود .پایین هم که قبلا حفاری شده بود، اما همانطور رهاشده مانده بود.محوطه پارک هم برخی مناطقش شکستگی های موزاییک وسنگ ها وجود داشت و احتمال افتادن در زمان راه رفتن وجود داشت ودرب منهول زنگ زده و شکسته بود .هنگامی که خواستم وارد ساحل شوم، متوجه ورود فاصلاب از کانال زیرزمینی شدم که مشخص نبود این فاضلاب از استانداری ،سرویس بهداشتی وجایی دیگر وارد دریا می شود .البته ورود میلیاردها مترمکعب  فاضلاب خانگی،صنعتی  و... به داخل دریای خلیج فارس به موضوعی طبیعی در شهربندرعباس تبدیل شده است ومسولان هم از این وضعیت استقبال می کنند وبه همین دلیل هیچ اقدامی نمی کنند و توپ مسولیت را به زمین همدیگر پاس می دهند وهیچ مسولی خود را در این بخش پاسخگو نمی داند. 

گله سگ ها 

وقتی هم چندمتر آن طرف که به سمت دریا رفتم، متوجه پرسه زدن تعدادی زیادی سگ در ساحل شدم که به طرف کودکان حمله ور می شدند ؛موضوع سگ های ولگرد هم به موضوعی رایج در شهرتوریستی بندری بندرعباس تبدیل است که در سواحل  میادین، خیابان ها،کوچه ها،بیمارستان ها و... پرسه می زنند و متولیان شهر بنظر می رسد که از این حیوانات هم بخوبی پذیرایی می کنند که روزبه روز برتعدادشان افزوده می شود و هیچ اقدامی هم در این زمینه صورت نمی گیرد.سگ هایی که بنظر می رسد آمارشان از تعداد سگ های روستاها هم بیشتر باشد؛ زیرا در آنجا انواع واقسام غذاهای چرب ولذیذ در دسترس شان نیست . 

مرغ های دریایی بیمار 

درسمت دیگر ساحل متوجه چند مرغ دریایی شدم که بنظر می رسید  در گل مانده اند.یک موتور سیکلت دور یکی از آنها چنددور چرخید و وقتی که دید مرغ دریایی پرواز نمی کند ونمی رود، آن را رها کرد و رفت.وقتیکه به آن نزدیک شدم،متوجه شدم که در ظاهر گویا مشکلی در پا وبالش مشاهده نمی شود و مشکلی ندارد ؛اما وقتیکه  مقدری حرکت می کرد، روی زمین می افتاد و تامدت زمانی به همین حالت باقی می ماند. یکی از شهروندانی که آنجا بود ،گفت:فکر کنم که بدلیل ورود فاصلاب وآلوده شدن دریاست که چندمتر آن طرف تر انواع واقسام آبزیان دریایی ازجمله فانوس ماهیان مرده اند و اینجا هم پرندگان دریایی گویا بدلیل آلودگی دریا بیمار شده اند.اصلامشخص نیست که کدام قسمت سواحل فاقد آلودگی است و می توان در آن شنا کرد.شنیده ام که درساحل آلوده سورو هم "پلاژ بانوان" احداث شده است و از طرفی هم اعلام شده است که بدلیل همین آلودگی نمی توان از آن استفاده کرد. 

مرگ ماهیان 

چندین مترجلوتر که جذر بود وآب دریاهم بسیار پایین بود ،وجود مشتا وتورهایی توجهم را جلب کرد که بطرفش رفتم .آنجا که رفتم موضوعی دیگر جلب توجه می کرد و آن این بود که آبزیان صیدشده چه مقدار تحت تاثیر این فاضلاب ها قرار گرفته اند.چندی قبل گزارشی را منتشر کردیم که شهروندان وحتی برخی از صیادان هم از تغییر طعم و مزه وحتی رنگ آبزیان بدلیل ورود فاضلاب به دریا ابراز نگرانی می کردند و خواستار اقدام پیشگیرانه از آلودگی بیشتر دریا شده بودند.از طرفی دیگر هرازگاهی شاهد مرگ ومیر آبزیان و بخصوص ماهیان ریز و درشت در مناطق مختلف ساحل بندرعباس هستیم که کارشناسان هم آلودگی ساحل و دریا بدلیل ورود فاضلاب به دریا را بی تاثیر در این مرگ آبزیان نمی دانند.از طرفی صیادان که از گذشته روزی شان را از دل دریا صید می کردند، درحال حاصر معیشت شان به خطرافتاده است. 

منتظر اقدام هستیم 

شهروندان بندرعباس در گفتگو باخبرنگار "دریا" خواستار اقدام استاندار هرمزگان برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا هستند و می گویند انتظار داریم که استاندار جدید هرمزگان راه چاره ای رابرای این بحران زیست محیطی دریایی بیندیشند و از ورود فاضلاب به دریا جلوگیری کنند."عسکرپور" هم شهروند دیگری است که می گوید:در این استان چرا قدردان این نعمت خدادادی نیستند وبه راحتی دریا وساحل را آلوده می کنند و هیچکس هم در این زمینه پاسخگو نیست.بنطرم بندرعباس تنهاشهربندری است که باساحل و دریایش این برخورد نابخردانه و ظالمانه می شود و دریا را آلوده می کنند.درهیچ جای دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد که لوله ها وخورهای فاضلاب را تا دریا امتداد دهند و فاضلاب آلوده را وارد دریا کنند .از طرفی هم می خواهند آبشیرینکن احداث کنند و نمک باقیمانده از شیرین شدن آب دریا را دوباره وارد دریا  کنند که محیط زیست دریایی رابه مخاطره می اندازد. از طرفی هم در این شهر از آب شرب برای فضای سبز استفاده می کنند؛ درصورتیکه اگر فاضلاب را تصفیه می کردند، برای فصای سبز و... قابل استفاده می شد.نمی دانم چرا مدیران نمی خواهند این معادلات را در بندرعباس مانند سایر شهرهای بندری کشور حل کنند.

علی زارعی/دریا