دریا نیوزگسترش سامانه آبیاری نوین با تامین اعتبار بیست میلیارد تومانی

دریانیوز:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برای توسعه سامانه آبیاری استان به بیش از بیست میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

، 09:36   /   کد خبر: 32777   /   تعداد بازدید: 276


دریانیوز:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برای توسعه سامانه آبیاری استان به بیش از بیست میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

سید حسن حسینی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با تامین این اعتبار تا پایان امسال بیش ازتجهیز سه هزار هکتار از زمین های کشاورزی به سامانه آبیاری نوین مجهز می شوند. وی افزود: دولت 85درصد هزینه های اجرای سامانه های آبیاری نوین را پرداخت می کند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تاکنون حدود 95هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان به شبکه آبیاری نوین مجهز شده که بیش از 50 درصد زمین های کشاورزی استان است. حسینی صرفه جویی در مصرف آب ، افزایش تولید و کاهش هزینه های کار گری را از مهمترین اهداف اجرای طرح آبیاری نوین عنوان کرد. وی گفت: پارسال دو هزار و بیست هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت محصولات استراتژیک گندم ،کلزا و ذرت به سیستم آبیاری نوین مجهز شدند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود:استان در زمینه آبیاری تحت فشار رتبه نخست کشوری را دارد. هرمزگان صد و شصت و سه هزار زمین کشاورزی دارد.