دریا نیوزبه میزبانی شیلات هرمزگان صورت گرفت؛ نشست هم اندیشی رؤسای مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان های شمالی

دریانیوز:نشست هم اندیشی رؤسای مراکز بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان استان های شمالی با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان، مدیر کل و کارشنان دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران ، معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان ،مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات گیلان،روسای مراکز بازسازی ذخایر استانهای گلستان، مازندران،گیلان و معاونین دفتر برنامه و بودجه و مالی و ذیحساب سازمان شیلات ایران در شهرستان قشم برگزار شد.

، 09:28   /   کد خبر: 32774   /   تعداد بازدید: 273


دریانیوز:نشست هم اندیشی رؤسای مراکز بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان استان های شمالی با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان، مدیر کل و کارشنان دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران ، معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان ،مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات گیلان،روسای مراکز بازسازی ذخایر استانهای گلستان، مازندران،گیلان و معاونین دفتر برنامه و بودجه و مالی و ذیحساب سازمان شیلات ایران در شهرستان قشم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت:این گردهمایی در استان هرمزگان به عنوان مرجع بازسازی ذخایر میگو در جنوب کشور و در شهرستان قشم از تاریخ 14 لغایت 17 شهریور برگزار شد که در ادامه آن از فعالیت صیادان سخت کوش قشم و بندر صیادی باسیعدو، مزرعه پرورش میگوی 150 هکتاری دوستکو ، مرکز تکثیر گونه های بومی ماهیان خلیج فارس بازدید شد.

سید پرویز محبی با بیان اینکه بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور یکی از اهداف عالی سازمان شیلات ایران کشور و به ویژه استان هرمزگان است گفت:خوشبختانه استان هرمزگان با اقدامات انجام شده در مرکز بازسازی ذخایر آبزیان جنوب کشور-کلاهی گام های خوبی در این راستا برداشته است.

در ادامه مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور گفت:در سالجاری 315 میلیون انواع ماهیان بومی و میگو رهاسازی شده است که90 درصد اهداف برنامه محقق شده و رهاسازی در دریای خزر و ابهای داخلی همچنان ادامه دارد .

ناصر کرمی راد افزود: 40 میلیون بچه میگو گونه موزی در استان هرمزگان رها سازی شده و پس از 8 سال وقفه لارو میگو در چابهار نیز امسال رها سازی شد

وی همچنین اجرای آزمایشی پرورش ماهیان خاویاری پیرو اقدام سال گذشته در هرمزگان با گونه های ازون برون . قره برون ، سیبری استرلیاد در کنار گونه فیل ماهی از اقدامات مهم پیرو نتایج قابل توجه به درست آمده از پرورش گونه فیل ماهی در این استان بوده است

مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور تصریح کرد:پیرو هماهنگی انجام شده با شیلات هرمزگان مقرر شد مسئولین و مدیران گل و روسای محترم مراکز بازسازی ذخایر طی نشست سه روزه عملکرد سال 95 و جاری خودرا مورد بررسی قرار داده و از امکانات توسعه یافته تکثیر ماهیان دریایی، توسعه پرورش میگو و قفس ها ی دریایی استان در منطقه قشم بازدید و از نزدیک با اقدامات شاخص استان هرمزگان در زمینه توسعه آبزی پروری دریایی و صیادی استان آشنا شدند