دریا نیوزبراي اولين بار در كشور انجام شد؛سامانه حذف بو با گاز ازن در ایستگاه فاضلاب بندرعباس

دریانیوز:مديرعامل آبفاي هرمزگان از نصب و راه اندازي سامانه كنترل و حذف بو در ایستگاه فاضلاب شماره سه شهر بندرعباس خبر دادو گفت: اين طرح به صورت پايلوت و براي اولين بار در تاسيسات فاضلاب (در حال بهره برداري) در سطح كشور اجرا شده است.

، 10:10   /   کد خبر: 32766   /   تعداد بازدید: 316


دریانیوز:مديرعامل آبفاي هرمزگان از نصب و راه اندازي سامانه كنترل و حذف بو در ایستگاه فاضلاب شماره سه شهر بندرعباس خبر دادو گفت: اين طرح به صورت پايلوت و براي اولين بار در تاسيسات فاضلاب (در حال بهره برداري) در سطح كشور اجرا شده است.   

امين قصمي افزود: طرح پایلوت حذف بو به روش ازن زنی با هدف از بین بردن بوهای نا مطبوع در ایستگاه‎های پمپاژ فاضلاب راه اندازی شده است كه در این روش هوای دارای گازهای بدبو در اطراف ایستگاه و خروجی شبکه فاضلاب به کمتر از 2 ppm (واحد در میلیون) می رسد.

وی گفت: برای نصب و راه اندازی این سامانه حدود 2 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وي؛ازن زنی یک روش موثر گندزدایی و اکسیداسیون کار آمد است که در تاسیسات فاضلاب به خصوص تاسیساتی که در مجاورت مناطق مسکونی و اماکن عمومی واقع شده اند، جهت رفع بوی نامطبوع هوا مورد استفاده قرار می گیرد.

مديرعامل آبفاي استان افزود: در اين روش به كمك ژنراتورهاي توليد ازن از هواي محيط، گاز ازن بدست آمده كه در نتيجه ي تركيب آن با آب و انتشار آن به صورت مه پاشي در هواي داراي بو، عمل حذف بو انجام مي گيرد.

قصمي اظهار داشت: نازل هاي مه پاش تزريق مخلوط آب و ازن در تمامي بخش هاي توليد بو در ايستگاه فاضلاب شامل؛ كانال ورودي فاضلاب، حوضچه جمع آوري فاضلاب و كانال خروجي فاضلاب (بخش عمده توليد بو) نصب شده است تا سامانه مذكور با بالاترين راندمان حذف گازهاي متصاعد شده بد بو در حال كار باشد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: در حال حاضر جهت تكميل طرح مذكور، آناليزورهاي سنجش گاز جهت تعيين ميزان گاز توليدي در ساعات مختلف روز به منظور راه اندازي اتوماتيك سامانه مذكور و هوشمند سازي ميزان ازن تزريقي در حال نصب و راه اندازي مي باشد.

وي يادآور شد؛ پيش از اجراي اين طرح پايلوت، فقط سامانه بيولوژيكي حذف بو در ليفت يك فاضلاب (واقع در گلشهر جنوبي) را داشتيم كه با تاييد نهايي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، سامانه حذف بو با گاز ازندر ساير ايستگاه هاي فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس نيز راه اندازي خواهد شد.