دریا نیوزچه کسی پاسخگوست؟ وضعیت نابسامان پارکهای بندرعباس

دریانیوز:وجود پارکها و فضاهای سبز یکی از نیازهای زندگی بشری می باشد. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست.

، 10:06   /   کد خبر: 32765   /   تعداد بازدید: 367


دریانیوز:وجود پارکها و فضاهای سبز یکی از نیازهای زندگی بشری می باشد. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون هاي تمركز، فعاليت و زندگي انسان ها براي اينكه بتوانند پايداري خود را تضمين كنند چاره اي جز پذيرش ساختار و كاركردي متاثر از سيستم هاي طبيعي ندارند. در اين ميان پارکها و فضاهاي سبز به عنوان جزء ضروري و لاينفك پيكره شهرها در متابوليسم آنها نقش اساسي دارند كه كمبود آنها مي تواند اختلالات جدي در حيات شهرها به وجود آورد.

شهر بندرعباس که به عنوان پایتخت تجاری کشور شناخته می شود همواره در طول سال و به خصوص با خنک شدن هوا تا پایان نوروز مسافران و میهمانان زیادی را در خود می بیند. این شهر اما از نظر پارک و فضای سبز بسیار فقیر بوده و پارکهایی که در این شهر وجود دارد متاسفانه از امکانات مناسبی برخوردار نمی باشند. عده زیادی از هموطنان علت سفر خود به شهر بندرعباس را استفاده از دریا و ساحل عنوان می کنند اما پارکهای ساحلی ما امکانات مناسبی نداشته و یا قابل استفاده نمی باشد. از طرفی تعمیر و رسیدگی به پارکها فقط نزدیک ایام نوروز انجام می شود که این نیز نوعی بی توجهی به شهروندان و ساکنان این شهر است که مالیات و عوارض پرداخت می کنند ولی از امکانات پارکها نمی توانند استفاده نمایند.

در گفتگو با شهروندان نیز این موارد را از زبان آنها می شنویم که پارکها و فضاهای سبز فقط در زمان نزدیک شدن به نوروز تغییر می کند و در طول سال یا رسیدگی نمی شوند یا رسیدگی به آنها بسیار کم است بطوری که شهروندان استفاده زیادی از آن نمی توانند بکنند. علیزاده یکی از شهروندان بندرعباسی در خصوص وضعیت پارکهای بندرعباس می گوید: در شهر بندرعباس متاسفانه توجه کمی به پارکها می شود به طوری که چهره آنها تغییر کرده است. وضعیت پارکهای ساحلی که بدتر است. نمونه آن پارک دولت است که بسیاری از سنگفرش های آن شکسته یا خراب است. در این پارک نیز تعدادی درب منحول وجود دارد که زنگ زده و هر آن ممکن است شخصی روی آنها پا بگذارد و در آنها سقوط کند. از طرفی نیز وضعیت سرویس های بهداشتی این پارک مناسب نیست و درب های آن خراب است و شیرآلات نیز مشکل دارند.

این شهروند ادامه می دهد: چند روز پیش پسرم را به پارک غدیر بردم زمانی که می خواستم برگردم کمی آب از شیر دستشویی با بطری آوردم و روی شیشیه ماشین ریختم تا تمیز شود که نگهبان پارک آمد و با برخورد بدی گفت که اینجا نباید ماشین را بشویید. به او گفتم که کمی آب فقط روی شیشه خودرو ریخته ام اما او حرف خودش را می زد و چند دقیقه را با من به بحث پرداخت. این در حالی است که بیشتر شیرها خراب است و از آنها آب هدر می رود ولی کسی به این موضوع توجه نمی کند اما اگر کمی آب با بطری برداشته شود اینگونه برخورد می کنند. احمدی شهروند دیگری در تکمیل صحبت های این شهروند عنوان می کند: در کنار شیرهای آبی که بیرون دستشویی قرار دارد قسمتی از زمین کنده شده که نشان می دهد لوله های آب یا فاضلاب را تعمیر کرده اند اما هنوز آن را مرمت نکرده اند و امکان دارد که فردی به درون آن بیفتد و آسیب ببیند. وی درباره مسجد کنار پارک دولت نیز می گوید: در پارکهای ساحلی متاسفانه مسجدی وجود ندارد و تنها پارک ساحلی که دارای مسجد است پارک دولت است که آن هم شرایط مناسب برای برگزاری نماز را ندارد. این مسجد که با هزینه کارکنان شهرداری ساخته شده بسیار گرم است و کولری که در آن وجود دارد قادر نیست کل مسجد را خنک نماید و نیاز است تعداد کولرهای آنرا بیشتر کنند تا شهروندان زمانی که به پارک دولت مراجعه می کنند بتوانند به راحتی نماز خود را بخوانند از طرف دیگر سرویس بهداشتی که در کنار مسجد قرار دارد نیز بیشتر مواقع درب آن بسته است و شهروندان نمی توانند از آنها استفاده نمایند.

یکی دیگر از شهروندان نیز درباره پارک دولت می گوید: در انتهای این پارک و نزدیک به کارتینگ قبلا وسایل بازی برای بچه ها وجود داشت که الان فقط بخشی از آن وسایل روی زمین ریخته است و کسی آنها را جمع آوری نمی کند زیرا چهره این پارک را خراب کرده است. مسئولین هم متاسفانه اقدامی جهت جمع آوری آنها انجام نمی دهند. حالا اگر مسافری به این شهر بیاید و این وضعیت را ببیند چه فکری درباره شهر ما می کند. این وضعیت اصلا زیبنده شهری که پایتخت تجاری کشور را یدک میکشد نیست.

عامری یکی دیگر از شهروندان نیز عنوان می کند: در طول ساحل و در پارکهای ساحلی پرچم هایی نصب شده است که به مناسبت های مختلف عوض می شود. این پرچم ها در پارکها اما وضعیت مناسبی ندارند و بیشتر آنها بدلیل اینکه مدت زمان زیادی از نصب آنها می گذرد پاره یا کنده شده اند اما کسی به آنها توجهی نمی کند. وی ادامه می دهد: در نوروز مهمانی داشتیم که می گفت برای رفتن به ساحل و اسکان در آن از هر خودرو بیست هزار تومان هزینه دریافت می شد اما امکانات مناسب نبود. در طول سال اگر به پارکها سری بزنیم اصلا چهره مناسبی ندارند اما از یک ماه مانده به نوروز تغییر در چهره آنها را می توان بوضوح احساس کرد. گویا پارکهای شهر بندرعباس فقط برای میهمانان نوروزی ساخته می شود و خود شهروندانی که هر ساله عوارض و مالیات برای آبادانی این شهر پرداخت می کنند نباید بهره ای از پارکها و فضای سبز ببرند.

یکی دیگر از شهروندان نیز به مشکلات سرویس های بهداشتی اشاره می کند و می گوید: بیشتر شیرهای دستشویی ها خراب است یا اصلا شیر ندارد. وقتی از نگهبان می پرسیم می گویند که آنها را می دزدند. نگهداری از پارکهای سطح شهر به پیمانکاران مختلف سپرده شده است و آنها برای نگهداری از این پارکها هر ماهه هزینه های هنگفتی از شهرداری دریافت می کنند و برای هر پارک در سه شیفت نگهبان قرار داده اند. با این وضعیت که در پارک 24ساعته نگهبان وجود دارد چطور است که به این راحتی شیرها به سرقت می رود؟ این نشان می دهد که بر کار پیمانکاران نظارتی وجود ندارد و وسایل موجود در پارکها که بیت المال است و با مالیاتی که مردم پرداخت می کنند تهیه می شود به راحتی از بین می رود یا دزدیده می شود ولی کسی پاسخگو نیست. از طرفی نیز در دستشویی ها مایع دستشویی وجود ندارد یا اگر هست با آب زیاد قاطی می شود که دست ها را نمی توان با آن شست.

کمبود پارک در شهر بندرعباس به شدت احساس می شود و در این بین نیز فضاهایی که قرار بود پارک و فضای سبز شود به راحتی تغییر کاربری پیدا می کند. ساکنانکویشفایبندرعباسهممیگویندکهازسالگذشتهباتغییرکاربریازفضایسبزبهتجاریمسکونیدراینمنطقهمخالفتکردهاندوبهجاهایمختلفشکایتکردهاند،اماتاکنونبهدرخواستشانپاسخمناسبیدادهنشدهاستوازتعدادیازساکنانهمبههمیندلیلشکایتشدهاستوبرخیمیخواهندروحیهمطالبهگریکهدرمردماستانباورود" احمدمرادی" بهمجلساحیاشدهاستراخاموشکنندکهباشرایطموجوددراستانکههیچکسپاسخگویمردمنیست،بایستیموضوعتغییرکاربریهاونوعبرخوردبامردمازطریقنمایندگاندرمجلسپیگیریوتذکردادهشود.

اینها تنها بخشی از مشکلات پارکهای شهر بندرعباس است که بسیاری از شهروندان با آنها مواجه هستند و از مسئولین می خواهند برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند. با وجود این وضعیت بسیاری از مسافرانی که به این شهر سفر می کنند با دیدن پارکهای موجود چه قضاوتی از این شهر خواهند داشت؟ امیدواریم برای رفع این مشکلات هر چه سریعتر اقداماتی از سوی مسئولین شهری انجام شود. در گزارش های بعدی نیز به بررسی دیگر مشکلات پارکهای شهر بندرعباس پرداخته می شود.

امین زارعی / دریا