دریا نیوزمهر در مهر

دریانیوز: درحالی به ماه مهر نزدیک می شویم که مهرنشینان نگران مدرسه رفتن فرزندان دانش آموز خود هستند.

، 16:14   /   کد خبر: 32734   /   تعداد بازدید: 284


دریانیوز: درحالی به ماه مهر نزدیک می شویم که مهرنشینان نگران مدرسه رفتن فرزندان دانش آموز خود هستند.
مسکن مهری ها از کمبود مدرسه در شهرک  های مسکن مهر گلایه مندند. ساکنان مسکن مهر می گویند  آنها مجبورند فرزندان دانش آموزشان را بدلیل نبود مدرسه در همه مقاطع وهمه نقاط مسکن مهر، در مدارس دیگر مناطق شهر  ثبت نام کنند ،زیرا مدرسه در مسکن مهر کم است.
از طرفی دیگر مدارس اندکی که در مسکن مهر وجود دارند، کلاس هایش شلوغ است وباعث می شود که برکیفیت آموزش ها اثربگذارد.معمولا کسانی که درمسکن مهر ساکن هستند، از قشر متوسط به پایین هستند وبرخی کارگر هستند که درآمدشان بسیار پایین است ونمی توانند فرزندان شان رادر مناطق دیگر شهر ثبت نام کنند وبرایشان سرویس مدرسه بگیرند که انتظار است متولیان مسکن مهر، در احداث مدرسه در مقاطع مختلف ودر سطح شهرک گسترده مسکن مهر اهتمام داشته باشند.البته منطقی این بود که همزمان باروند احداث مسکن مهر، مدرسه ،فضای سبز، پارک،بیمارستان،بازارچه ،ورزشگاه،اماکن فرهنگی و... هم در شهرک های مسکن مهر احداث می شد که ساکنان پس از سکونت، دغدغه چندانی نداشته باشند.
البته مدارس در مناطق حاشیه ای و روستایی هم دارای مشکلات زیادی هستند که مهمترین آنها ،فرسودگی مدارس است که نیاز به بازسازی دارند و بدلیل کمبود اعتبارات مورد نیاز، روند نوسازی به کندی پیش می رود وگهگاهی هم مدارسی تخریب می شوند که زندگی دانش آموزان راتهدید می کند .گرم بودن مدارس دراین مناطق ،مشکل دیگری است که بایستی به این موضوع هم توجه شود .زیرا گرمای هوا در مدارس بریادگیری دانش آموزان بی تاثیر نخواهد بود ونیاز است که کلاس ها به سیستم سرمایشی مورد نیاز مجهز باشندبرخی از کلاس های شلوغ بایک کولر نه چندان نو خنک نمی شوند.این گرمای هوا دربرخی از نمازخانه های مدارس هم وجود دارد که باعث می شود دانش آموزان ومعلمان عرق ریزان نماز بخوانند. وضعیت سرویس های بهداشتی هم در این مناطق چندان رضایتبخش نیست و درب های شکسته وزنگ زده،چکه کردن لوله های آب ،نبود آبسردکن به تعداد موردنیاز در این مدارس ونبود مایع دستشویی  نویدبخش رعایت بهداشت توسط دانش آموزان نیستند.
علی زارعی