دریا نیوزوعده ای که بعداز دو دهه محقق نشده است/شفانشینان بندرعباس ،همچنان در انتظار احداث فضای سبز

دریانیوز: وقتی که نقشه های ضلع جنوبی بلوار امام حسین ( ع) در منطقه کوی شفا را اهالی این منطقه نشانم می دهند، نشان می دهد که مکان فعلی بازارچه وبرخی قطعه ها کاربری فضای سبز داشته اند که درحال حاضر به تجاری وتجاری مسکونی تبدیل شده اند.حتی اهالی می گویند کاربری مسجد و... هم تغییرکاربری به تجاری ومسکونی داده شده است وساکنان از داشتن فضای سبز،فرهنگی ومذهبی محروم شده اند

، 13:52   /   کد خبر: 32541   /   تعداد بازدید: 250


دریانیوز: وقتی که نقشه های ضلع جنوبی بلوار امام حسین ( ع) در منطقه کوی شفا را اهالی این منطقه نشانم می دهند، نشان می دهد که مکان فعلی بازارچه وبرخی قطعه ها کاربری فضای سبز داشته اند که درحال حاضر به تجاری وتجاری مسکونی تبدیل شده اند.حتی اهالی می گویند کاربری مسجد و... هم تغییرکاربری به تجاری ومسکونی داده شده است وساکنان از داشتن فضای سبز،فرهنگی ومذهبی محروم شده اند.ازسال گذشته هم اهالی کوی کوی شفای بندرعباس هم پیگیرند که قطعه ای که فضای سبزبوده و درکمیسیون ماده۵ به تجاری مسکونی تغییر کاربری داده شده است را به کاربری اصلی یعنی فضای سبز برگردانند وچندین مرتبه از اجرای مجتمع تجاری مسکونی جلوگیری کردند وحتی به حضور \"احمدمرادی\" نماینده مردم بندرعباس درمجلس و تشکیل جلسه در استانداری تشکیل شد، اما تاکنون رضایت ساکنان کوی شفا جلب نشده است.زیرا هنوز به کاربری فضای سبز تغییرکاربردی داده نشده است.چند روز قبل باری دیگر ساکنان کوی شفا از روزنامه \"دریا \"خواستند تاگزارشی از خواسته هایشان در این بخش منتشرکند.در این گزارش باما همراه باشید.

\r\n

پارک می خواهیم

\r\n

هنگام حضورمان درکوی شفای بندرعباس ،خانمی که لوازم آماده کردن افطار را خریده بود وبه سمت منزلش می رفت، بابغضی در گلو گفت:بیست سال در این منطقه زندگی می کنیم، اما دولت ما را از فضای سبز ،مسجد و... محروم کرده است .دوست داریم که مسجدکنارمان باشد تانماز بخوانیم ،اما مسجدنداریم.۱۵۰هزارتومان بیشتر در همان سال ها ازماگرفتند که خانه مان درکنار فضای سبز است،اما باگذشت دودهه هنوز فضای سبز وپارکی نداریم.قراربود پارک بسازند وگویا تغییر کاربری داده اند.دور همین زمین که کاربری اصلیش فضای سبز است وتغییرکاربری داده اند و فنس کشی کرده اند.مدتی قبل ترانس برق سوخت ، وقتیکه می خواستند ترانس را عوض کنند، بدلیل اینکه این فنس کشی تا تیرهای برقی که ترانس روی آن نصب شده است ادامه دارد ،جرثقیل اداره برق بعد از گذت چندین ساعت وباسختی های زیاد وبعد از چندمرتبه جابجایی توانست ترانس را عوض کند. متاسفانه کسی به فکراهالی نیست .بچه هایمان را از پارک محروم کرده اند. هرچه جمع شده ایم واعتراض کرده واز نمایندگان وشورا خواسته ایم،اما متاسفانه اقدامی نکرده اند.

\r\n

دکتر\" عابدینی\" یکی دیگر از ساکنان که درسال ۷۴زمین راخریده وپس از ساخت خانه اش درسال٨۷ساکن شده است و منزلش بطوردقیق ضلع شرقی این قطعه زمین است ودر پروانه ساخت وساز واسنادش قید شده که ملکش در شش متری مشرف به فضای سبز قرار دارد وساخت خانه اش ونمای آن رابر همین اساس طراحی کرده است هم می گوید:متاسفانه در آخرین جلسه به سازنده ملک گفته اند که ملکش را از هشت طبقه به شش طبقه کاهش دهد که این موضوع برای اهالی مشکل گشا نیست وساکنان خواستار احداث پارک وفضای سبزهستند که از مسئولان انتظار داریم به خواسته اهالی احترام بگذارند واین خواسته عمومی را محقق کنند.مردم در این منطقه وسیع هیچگونه فضای سبزی ندارند.از حمایت های آقای \"مرادی\" نماینده مجلس هم سپاگذاریم واز مسئولان می خواهیم شعار ندهند وبصورتعاملی این مشکل را برطرف کنند.مدیرکل راه وشهرسازی ابتدا موافقت کرده بودند که زمین معوض به سازنده این مجتمع تجاری مسکونی بدهند و این قطعه زمین به کاربری اولیه اش یعنی فضای سبز برگردد که متاسفانه محقق نشد واگر می شد، مشکل هم برطرف می شد وحقی هم ضایع نمی شد.مالک هم که موافق بود.

\r\n

برخی از اهالی هم گلایه مندند که جای شاکی ومتشاکی عوض شده است واز آنها شکایت می شود که چرا اجازه نمی دهند تجاری مسکونی بسازند،درحالیکه فضای سبز حق چندین هزار نفری است که در این منطقه زندگی می کنند . درسایر مناطق کشور، مسئولان از احداث فضای سبز حمایت می کنند، اما در هرمزگان که بدلیل گرمای هوا بایستی فضای سبز افزایش یابد که در حال حاضر با سرانه فضای سبز فاصله زیادی وجود دارد ،اما براحتی فضای سبز را به تجاری مسکونی و... تغییر کاربری می دهد وآب از آب هم تکان نمی خورد.اعتراض هایمان به شورای شهر،فرمانداری،استانداری،راه وشهرسازی ،بازرسی،دیوان عدالت اداری و.... تاکنون بی نتیجه مانده است. گویا عزمی برای برخورد باتغییر کا

\r\n

ربری ها وجود ندارد وبدلیل شرایط اقتصادی استان ، می خواهند تمام شهر را ساخت وساز کنند.حتی فضای بازی نمی گذارند که اگر حادثه ای مانند زلزله،آتش سوزی و... اتفاق اتفاد، مردم بتوانند در آنجا تجمع کنند.در سایر استان ها به مباحت فضای سبز،تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و... بسیار اهمیت می دهند، اما در هرمزگان تمام شهر را می خواهند تبدیل به مجتمع های تجاری ،مسکونی و... کنند و کسی به فکر تنفس شهر نیست.چرا مسئولان استان نسبت به این موضوعات توجه چندانی ندارد؟ کدام دستگاه بایستی از حقوق مردم در این بخش حمایت کند؟

\r\n

\"دهقانی \" یکی دیگر از ساکنان است وازسال۷٨ساکن شده است ومی گوید سومین ساکن کوی شفا بودم.۵۵۰قطعه واگذارشده است.صدها خانوار هم درمجتمع های نگین،دارائی،فرودگاه قدیم هم در این منطقه ساکن هستند. چندین هزار نفر دراین منطقه زندگی می کنند،اما قطعات فضای سبز ،فرهنگی و... را تجاری مسکونی تغییرکاربری داده اند .

\r\n

\"زارعی\"،\"شجاعی\" و\"ملکی\" هم دیگر ساکنان هستند که می گویندرئیس و اعضای شورای شهر،فرماندار،استاندار ،نمایندگان مجلس و سایرین از خواسته بحق اهالی کوی شفا آگاه هستند که از آنها می خواهیم دستور دهند شهرداری دراینجاپارک وفضای سبز زیبایی برای ساکنان احداث کنند تاکودکان وپیران مان بتوانند تفریح کنند . جایی برای تفریح نداریم.حق مردم است که پارک وفضای سبز داشته باند وساکنان به هیچ وجهه از این حق خود کوتاه نمی آیند.اگر نیاز باشد برای احقاق حق مان اقدام می کنیم.از دستگاه قضائی هم انتظار داریم که از حق مان دفاع کند.

\r\n

از حجت الاسلام والمسلمین \"اکبری\" رئیس کل دادگستری هرمزگان هم تشکر می کنیم که در سال گذشته همکاری خوبی را بااهالی داشتند واز این مقام عالی قضایی در استان می خواهیم از حق مردم وساکنان کوی شفا دفاع کنند تابه حق شان در داشتن فضای سبز وپارک برسند.زن وفرزندان ما هم حق دارند که از فضای سبز بهره مند شوند.چرا مسجد راتبدیل به تجاری مسکونی کردند وحالا هم فضای سبز را می خواهند تبدیل به مجتمع تجاری مسکونی کنند.همین الان خیابان ضلع جنوبی بازارچه امام حسین ( ع) پرترافیک است ومشتریان این بازارچه پارک می کنند.اگر این مجتمع ساخته شود، مشکل می شود.اگر حادثه آتش سوزی و... رخ دهد ،فضای منطقه کاملا مسدود وپرتراکم است. اینجافضای فرهنگی هم نداریم.از مسئولان می خواهیم که مدافع حقوق شهروندان باشند وشهر را نفروشند. شهرداری دراین بحث گفته بود که حاضراست هزینه پروانه را برگرداند ویا در جای جدید جابجا کند.اینجا مدرسه دولتی نداریم.

\r\n

از زمانی که مرادی نماینده مردم در مجلس آمد ،قرار بودکه این موضوع درشورای تامین شهرستان مطرح وموضوع حل وفصل شود ومردم ماههاست که منتظر تشکیل این جلسه هستند تا تغییرکاربری لغو شود وبه فضای سبز برگردد.ای کاش مسئولان به حق مردم توجه می کردند وزودتر ساخت پارک وفضای سبز را آغاز می کردند.

\r\n

علی زارعی