دریا نیوزهرمزگان،خوزستان نشود

دریانیوز: امروز ۲۷خرداد و۱۷ژوئن روز جهانی بیابان زدایی است که این نامگذاری، نشان دهنده اهمیت بیابان زدایی در دنیاست.در ایران  نیز بیابان برخی از استانها را محاصره کرده است و اثرات جبران ناپذیری را وارد می کند. ۲۱درصد از مساحت هرمزگان را هم بیابان تشکیل می دهد که متاسفانه برای اجرای بیابان زدایی در استان اعتبارات مناسب و موردنیاز در سالهای اخیر  تخصیص نیافته است و جهادگران منابع طبیعی نتوانسته اند به اهداف و برنامه پیش بینی شده دست یابند

، 07:48   /   کد خبر: 32539   /   تعداد بازدید: 241


دریانیوز: امروز ۲۷خرداد و۱۷ژوئن روز جهانی بیابان زدایی است که این نامگذاری، نشان دهنده اهمیت بیابان زدایی در دنیاست.در ایران  نیز بیابان برخی از استانها را محاصره کرده است و اثرات جبران ناپذیری را وارد می کند. ۲۱درصد از مساحت هرمزگان را هم بیابان تشکیل می دهد که متاسفانه برای اجرای بیابان زدایی در استان اعتبارات مناسب و موردنیاز در سالهای اخیر  تخصیص نیافته است و جهادگران منابع طبیعی نتوانسته اند به اهداف و برنامه پیش بینی شده دست یابند.
از چند سال قبل هم که توزیع مالچ رایگان برای مالچ پاشی و نهالکاری در راستای بیابان زدایی متوقف شده است، روند بیابان زدایی کند شده است .از طرفی اگرچه طرح های دیگری جایگزین مالچ پاشی شد، اما از یک طرف عدم افزایش اعتبارات متناسب با بیابان های استان واز طرفی دیگر هم تداوم خشکسالی و افزایش بیابانها و ایجاد فروچاله ها  ،نیاز است که دولت توجه ویژه ای را به بیابان های هرمزگان داشته باشد و اعتبارات استانی و ملی مورد نیاز به استان تخصیص یابد .
منطقه ویژه اقتصادی جاسک و مکران که در آینده نزدیک جایگاه اقتصادی و سیاسی ویژه ای پیدا می کند، اما متاثر از بیابان است و بایستی دراین منطقه طرح های بیابان زدایی مناسبی اجرا شود تا تاسیسات در امان بمانند و روستاها خالی از سکنه نشود.مسئولان ارشد استان و کشور باید ریزگردها راجدی بگیرند تا تاسیسات برقی مانند خوزستان را  دچار اختلال نکند و استان را خاموش نکند.جاده ها را مسدود نکند و سلامتی شهروندان تهدید نشود و شهروندان در بیمارستان ها بدلیل افزایش بیماری قلبی،تنفسی ،ریوی، چشمی ،کلیوی و... بستری نشوند.بنظر می رسد بایستی حتی سایر وزارتخانه ها از جمله نیرو ،بهداشت ،راه و... هم بایستی درطرح های بیابان زدایی مشارکت کنند تابه تاسیسات شان آسیب وارد نشود و از طرفی  هم میزان بیماری های ریوی و تنفسی ،قلبی،پوستی،کلیوی و... متاثر از ریزگردها کاهش یابد. بایستی بگونه ای عمل کرد و همه دستگاه ها خود را در بیابان زدایی دخیل و موظف بدانند و توپ  بیابان زدایی را در زمین یک دستگاه پرتاپ نکنیم،و گرنه ریزگردها ،هرمزگان را تبدیل به خوزستان و حتی شاید با شرایط بدتر  کنند.دولت بایستی اعتبارات بیابان زدایی  هرمزگان را افزایش دهد و در همین راستا هم اعتبارات استانی افزایش یابد. موضوع بیابان ها که درجاسک و بندرلنگه در شرق و غرب استان و حتی مرکز استان  وجود دارد و ریزگردها را وارد خانه های مردم می کنند را بایستی جدی گرفت.
علی زارعی