دریا نیوزگلایه اهالی شهرک سجادیه بندرعباس/ آب" خور "خیابان را مسدود و وارد مجتمع می شود

دریانیوز: شهرک های جدید و بخصوص در شمال بلوار امام حسین ( ع) بندرعباس که در دو دهه اخیر شکل گرفته اند، همچنان دارای مشکلات زیادی هستند و ساکنان این مناطق از وضعیت موجود بسیار ناراضیند.مشکل هم از آنجا آغاز شد که اراضی بدون آماده سازی واگذار شد و همین موضوع باعث بروز مشکلات بعدی شدکه تاکنون ادامه دارد. متولیان این بخش هم توپ  خدماترسانی را در زمین یکدیگر پاس می دهند و مردم بلاتکلیفند

، 13:13   /   کد خبر: 32536   /   تعداد بازدید: 357


دریانیوز: شهرک های جدید وبخصوص در شمال بلوار امام حسین ( ع) بندرعباس که در دو دهه اخیر شکل گرفته اند، همچنان دارای مشکلات زیادی هستند وساکنان این مناطق از وضعیت موجود بسیار ناراضیند.مشکل هم از آنجا آغاز شد که اراضی بدون آماده سازی واگذار شد و همین موضوع باعث بروز مشکلات بعدی شدکه تاکنون ادامه دارد. متولیان این بخش هم توپ  خدماترسانی را در زمین یکدیگر پاس می دهند ومردم بلاتکلیفند.
درشهرک های جدید مردم با مشکلات زیادی از جمله آسفالت،کمبودفضاهای سبز، فرهنگی، مذهبی ،تفریحی ،ورزشی و... مواجهند ودر این مناطق مجتمع ها قارچ گونه روئیده اند، اما متاسفانه متناسب بانیازشان وهمزمان اماکن مورد نیاز احداث نشده وباعث بروز مشکلات فراوانی برای ساکنان شده است که درسال گذشته هم چندین گزارش از مشکلات مردم در این مناطق منتشر شد، اما کمترمورد توجه متولیان قرار گرفت وبه خواسته های ساکنان این مناطق پاسخ داده نشد .مردم انتظار دارند که باهمدلی مسئولان برای خدماتدهی به مردم ورفع مشکلات اساسی این مناطق، گامی مهم در خدماترسانی به این مناطق برداشته شود. این مناطق دیگر منطقه حاشیه نشینان نیست که بهانه داشته باشند، امکان خدمات رسانی وجود ندارد. اینجا اگرهم مشکلی وجود دارد و اماکنی بایستی احداث می شدکه نشده است ،بازهم برمی گردد به متولیان این بخش که آینده را ندیده اند.سرویس گزارش روزنامه \"دریا\" در سلسله گزارش هایی  به انعکاس مشکلات مناطق حاشیه ای وجدید شهر وخواسته های ساکنان  خواهد پرداخت تااینکه مسئولان با اطلاع بیشتر از مشکلات این بخش به دغدغه ساکنان پاسخ دهند.دراین گزارش باما همراه باشید.
شهرک سجادیه بندرعباس
شهرک سجادیه بندرعباس که ابتدایش هم پمپ گاز\" سی ان جی \" است وخیابان ضلع شمالش را بدلیل وجود مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر ومرکز هنرهای زیبا به عنوان خیابان  \"فرهنگ وهنر \" نامگذاری کرده اند. خیابانی که برای ورود به آن رانندگان بایستی از چندین دست انداز که ازحفاری های افقی وعمودی آسفالت ایجادشده است عبور کنند و ورودی نامناسبی ایجاد کرده است. هنگامی که از ابتدا به انتهای خیابان نگاه می کنیم ، خیابانی دیده می شود که به سربالایی ختم می شود وپر ازشکستگی آسفالت درحاشیه و وسط است ویک مانع هشداری هم در وسط خیابان قراردارد ورانندگان هم باسرعت عبورمی کنندتا براحتی از سربالایی عبور کنند که این سرعت بالا برای ساکنان وخودروهایی که از پارکینگ مجتمع ها وخیابان های فرعی وارد خیابان فرهنگ وهنر می شوند، خطرناک است .خیابانی که به گفته ساکنان تاریک است وامنیت ندارد. درابتدای این خیابان دانشکده است وساکنان می گوید در ضلع شرقش قرار است بازارچه ای ساخته شود وبرای هیچکدام، پارکینگی درنظرگرفته نشده است.همین الان هم خودروهای دانشجویان  و... در این خیابان باعث ایجاد ترافیک می شود وعبورومرور اندکی مشکل.روبروی دانشکده هم پارکی است که فقط یک تاب وسرسره دارد وساکنان می گویند تنهاپارک منطقه است که نه اسباب بازی ولوازم ورزشی دارد ونه نیمکتی برای نشستن.پارکی که درکنار خوراست ومدتی قبل حصاری کشیده اند که کودکانی که برای بازی به پارک می آیند، در خور سقوط نکنند. خوری که شاخ وبرگ وتنه درختان وزباله ها ،دهانه آنرا مسدود کرده است وبه گفته ساکنان ،دربارندگی شدید آب از خور بالا می آید وپارک به زیرش می رود واین آب هم خیابان را مسدود ومی کند وهم به داخل پارکینگ مجتمع ۹۶واحدی درضلع شرقی خور و پست برق آن می رود و برق را قطع می کند و پارکینگ را هم غیر قابل استفاده وخیابان راهم مسدود می کند وتامدتی عبور ومرور متوقف می شود.درضلع شرقی خور و غربی مجتمع آثارلایروبی خور در گذشته وجود دارد که گل ولای و زباله ولاستیک تریلی و... ازدل خور درآورده اند وتلنبار مانده ونبرده اند.
گفتگو باساکنان مجتمع ۹۶واحدی خلیج فارس نشان می دهد که پیگیری آنها برای رفع مشکلات اثرگذار نبوده است و همچنان مجبورند با مشکلاتی که مدیریت ضعیف برخی مدیران برایشان ایجاد کرده ،دست وپنجه نرم کنن
د ومدیران هم گویا خود را پاسخگو نمی دانند وهزینه وطرح های غیرکارشناسی شده در اینجا ،مشکل را دوچندان کرده است.
گفتگوبا اهالی
\"ثارا... رحمانی\"که باخودروی پرایدش از پارکینگ مجتمع خلیج فارس خارج می شود ، وقتیکه مارا می بیند که درحال بازدید از اطراف مجتمع هستیم ،می گوید :لطفامشکلات این منطقه را پیگیری کنید، شاید مسئولان اقدامی کنند. از اوخواستیم بیاید وبیشتر از خواسته هایشان ومشکلات بگوید که وی پس از پارک خودرویش ،آمد وگفت: آسفالت این خیابان بدون زیرسازی مناسب اجرا شده است که دربارندگی تخریب شد ودوباره آسفالت شدو الان هم خراب شده است.خیابان تاریک است و روشنایی ندارد وخودروها باسرعت از غرب وبه شرق خیابان که سربالایی است می روند وبرای خودروهایی که از این مجتمع بیرون می آیند وعابرانی که از خیابان بدلیل نبود پیاده رو تردد می کنند، بسیار خطرناک است.وی به پارک بدون امکانات اشاره می کند که در کنار خور قرار دارد ومی گوید :متاسفانه از خور بوی تعفن به مشام وصدای جیرجیرک و ... به گوش می رسد.خوری که سنگ چینش تکمیل نشده است.وی می گوید:این وضعیت حق ساکنان نیست واز مسئولان می خواهیم برای رفع مشکلات مردم چاره ای بیندیشند.گاهی ماروعقرب از زباله هاونخاله های کنارمجتمع و... وارد ساختمان می شود.خورکنارساختمان است و وقتی باران می آید آب وارد ساختمان می شود و برق وآب مان قطع می شود وراهمان هم بسته می شود.
\"جهانگیری\" یکی دیگر از ساکنان است باتکرار برخی از مشکلات می گوید: قرار بود جلوی مجتمع سنگ فرش کنند، اما درحال حاضرخاکی است.باران هم که آسفالت راتخریب کرد.گل ولای خور باآب باران دربارندگی وارد مجتمع می شود.دانشکده هنر اینجاست وپارکینگ ندارد وخیابان پرترافیک وبسته می شود. پارک هم نیمکت و وسایل اسباب بازی و ورزش ندارد.
درحال صحبت با ساکنان بودیم که خودروی  نیسان باسرعت به سمت بالارفت وپشت سرش پراز گردوخاک شد..سرعتش رازیاد کردتابتواند از سربالایی باموفقیت گذر کند.همانجا ایستاده ایم که از برخی واحدها ،زباله به پایین که خور ونخاله های لایروبی شده خور است پرتاب می کنند .موضوعی که از دوجنبه به آن می توان نگاه کرد.برخی ساکنان وقتی می بینند که کنارساختمان شان پر از زباله ونخاله است ،آنها هم می گویند که پس ماهم زباله خود را پرت کنیم،غافل از اینکه همین موضوع باعث تجمع حشرات و حیوانات موذی وسگ وگربه می شود وبیماری های مختلف را به همراه خواهد داشت.موضوع دیگر هم عدم آشنایی برخی ساکنان بافرهنگ آپارتمان نشینی و احترام به حقوق همدیگر است.
\"آذربادگان\" یکی دیگر از ساکنان است که می گوید:خور با شاخ وبرق درختان از یک طرف وبا بتون های مجتمع چندصدواحدی درحال ساخت روبروی مجتمع خلیج فارس تاحدی مسدود شده است واز طرفی دیوارچینی خور ضلع غربی خور انجام نشده است ودر بارندگی آب باران ،خور وپارک راناپدید می کند وچندین متربالا می آید که خیابان رامسدود ورفت وآمد را غیرممکن می کند وآب را وارد ترانس برق کنار مجتمع وداخل پارکینگ می کند که ورود آب به داخل ترانس خطرآفرین است وباعث قطعی برق می شود وپمپ آب وآسانسور هم قطع می شود. این بالا آمدن آب ونداشتن دیواره خور باعث می شود که به دیواره مجتمع آسیب برساند وحتی تخریبش درآینده دور ازانتظارنیست که بایستی سنگ بست کارشود.داخل خور هم پر از سگ  و...می شود وبوی نامطبوعی از خور متصاعد می شود.اینجا روباه وراسو، موش وسگ فراوان و... هم دیده می شود.
وی می گوید :اگر از جلوی دانشکده تا مجتمع خلیج فارس وادامه اش را خیابان  همسطح احداث می کردند، آب از ضلع شرقی که درحال حاضر بالاست به پایین نمی آمد که وارد مجتمع نمی شد .از خورهم آب وارد مجتمع می شود ودر بارندگی در آب باران محاصره می شویم.روشنایی نداریم.آسفالت هم زیرسازی مناسبی نداردو نشست کرده است.از مسئولان می خواهیم که مشکلات این منطقه رابرطرف کنند. منطقه نوساز است وپر از مشکل. اگر دیوارچینی خورتکمیل شود،خطر فروریزش ساختمان هم کمترمی شود.
علی زارعی