دریا نیوزجامعه تشنه سیره علوی

دریانیوز: فرق مظهرعدالت که شکافت ،بشر ماتم زده شده و امشب هم یتیمان کوفه سرپناه خود را ازدست می دهند.امشب دنیا وجماعتی که لیاقت علی (ع) رانداشتند ،بی علی (ع)می شوند .امشب شب ماتم است.با از دست دادن مولا، برخی تازه متوجه شدندکه چه دُر گرانبهایی را از دست داده اند.فقرا سرپناه خود را از دست داده اند ودیگر کسی نیست از آنها دلجویی کند.امشب عالم، دانای کل را از دست می دهد. حال باید گریست که پشیمانی دیگر سودی ندارد .دنیا عدالت گسترش را از دست داده است که بی همتا بود

، 10:18   /   کد خبر: 32535   /   تعداد بازدید: 243


دریانیوز: فرق مظهرعدالت که شکافت ،بشر ماتم زده شده و امشب هم یتیمان کوفه سرپناه خود را ازدست می دهند.امشب دنیا وجماعتی که لیاقت علی (ع) رانداشتند ،بی علی (ع)می شوند .امشب شب ماتم است.با از دست دادن مولا، برخی تازه متوجه شدندکه چه دُر گرانبهایی را از دست داده اند.فقرا سرپناه خود را از دست داده اند ودیگر کسی نیست از آنها دلجویی کند.امشب عالم، دانای کل را از دست می دهد. حال باید گریست که پشیمانی دیگر سودی ندارد .دنیا عدالت گسترش را از دست داده است که بی همتا بود.

عدالتی که هرکسی راتاب و توان و تحمل عدالتش را نبود.رسیدگی به یتیمان، مظلومان ومحرومان برایش آنقدر اهمیت داشت که با بچه یتیمان بازی می کرد وبراحوال شان رسیدگی می کرد وبه درگاه الهی راز ونیاز وباچاه درددل می گفت .شاید از مظلومیتش می گفت واز ظلمی که برهمسر و خودش رفت.

جامعه تشنه سیره علوی است و مسئولان بایستی از آن حضرت الگو بگیرند. الگوی واقعی بگیرند.اگر که در راستای سیره آن حضرت ،مسئولان به امور محرومان ویتیمان جامعه رسیدگی می کردند، فقر از جامعه ریشه کن می شد.اما متاسفانه علی رغم تشکیل نهادهای حمایتی ،اما هنوز فقیر ومستضعفین وایتام زیادی داریم که بدون حامی هستند.افرادبسیاری در روستاها و مناطق حاشیه ای هستند که از کمترین امکانات بی بهره هستند .لوازم زندگی ندارند.بدلیل فقر مجبور به ترک تحصیل می شوند.توانایی مالی برای درمان بیماری را ندارند وبا دردشان دست وپنجه نرم می کنند.

اما مسئولان بایستی در راستای سیره نبوی وعلوی به وظایف خود عمل کنند واز این فرصت برای خدمتگزاری به جامعه وبازکردن گره مشکلات مردم استفاده کنند که اجر فراوانی دارد. بایستی از گره گشایی مشکلات مردم دریغ نکرد و گره زنی نکرد.بایستی بامردم بانرم خویی رفتار نمود.اگر استاندار،فرماندارو... می شوند، این فرصت را باید غنیمت شمرد نباید. با تندخویی وغرور با مردم وزیردستان و... برخورد ننموده که به زودی بایستی پاسخگوی اعمال ورفتار خود بوده و بد براحوال کسی است که از این فرصت خدمتگزاری استفاده نکند و با مردم رفتار تند داشته باشد وبه جای گره گشایی، گره زنی نماید و پست ومقام چندروزه دنیا ،آنها را مغرور کند واز این فرصت برای رفع مشکلات مردم استفاده نکند.

متاسفانه مشاهده می شود که برخی از مسئولان از شیوه وسیره علوی پیروی نمی کنند وعزم چندانی برای رفع مشکلات مردم ندارند و مردم را در مشکلات ومعضلات غرق می کنند که نیاز است در شیوه رفتاری خود تجدید نظر کنتد. البته برخی مسئولان هم در راستای تعالیم دینی بر رفع مشکلات مردم اهتمام ویژه دارند وخیردنیا وآخرت را طلب می کنند ودعای خیرمردم را دارند ومظلومان ومحرومان وایتام در حق شان دعامی کنند.برخی هم روحیه جهادگیری وایثارگری دارند وبیشتر از وظیفه قانونی ،برای انجام مطالبات مردم ورفع مشکلات مردم تلاش می کنند .پس بایستی به سمتی پیش برویم که فرهنگ دینی درجامعه نهادینه شود ومسئولان علی(ع ) گونه برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.اگر که اینگونه شد ،فقر وتبعیض وبی عدالتی از جامعه رخ برمی بندد.

علی زارعی