دریا نیوزموازی کاری متولیان قرآنی/ اعتبارات قطره چکانی به رگ بی رمق موسسات قرآنی نمی رسد

دریانیوز: هنوز بدرستی مشخص نیست که متولی قرآن در کشور کیست وبه همین دلیل در اقدامی موازی ،هر دستگاهی بخشی از پازل آموزش قرآن را به عهده دارد واجرا می کند که ناقص بنظر می رسد.دراستانی مانند هرمزگان هم همین مشکل راچندبرابرمشاهده می کنیم، زیرا خانواده ها هنوز برای آموزش قرآن به فرزندان شان با مشکل مواجهند وبه نوعی چالش وبحران قرآن آموزی را در استان مرزی ودرمعرض انواع تهاجمات فرهنگی شاهدیم و نتوانسته ایم به عطش قرآن آموزی در استان پاسخ دهیم وآب حیاتی در این بخش داشته باشیم

، 12:50   /   کد خبر: 32533   /   تعداد بازدید: 258


دریانیوز: هنوز بدرستی مشخص نیست که متولی قرآن در کشور کیست وبه همین دلیل در اقدامی موازی ،هر دستگاهی بخشی از پازل آموزش قرآن را به عهده دارد واجرا می کند که ناقص بنظر می رسد.دراستانی مانند هرمزگان هم همین مشکل راچندبرابرمشاهده می کنیم، زیرا خانواده ها هنوز برای آموزش قرآن به فرزندان شان با مشکل مواجهند وبه نوعی چالش وبحران قرآن آموزی را در استان مرزی ودرمعرض انواع تهاجمات فرهنگی شاهدیم و نتوانسته ایم به عطش قرآن آموزی در استان پاسخ دهیم وآب حیاتی در این بخش داشته باشیم.
درحالیکه آموزش قرآن جزو وظایف دستگاه های مختلف است ،حتی مجوز موسسات قرآنی را چندین  دستگاه  اجرایی صادر می کنند که این موضوع باعث چالش های مختلفی شده است.
ازیک طرف فعالان قرآنی از عدم حمایت های لازم از موسسات وفعالان قرآنی گلایه مندند واز طرفی دیگر خود نهادهای موازی در آموزش قرآن نسبت به این موضوع اعتراض دارند.فعالان قرآنی هم بلاتکلیفندونمی دانند که کدام دستگاه اجرایی و... بایستی از آنها حمایت کند.نقش خیرین قرآنی هم در استان کم رنگ است وحمایت چندانی از خیرین ودولتی ها از فعالیت های قرآنی صورت نمی گیرد که در چندسال اخیر هم که میزان حمایت هاکاهش یافته است.
 درحال حاضر آموزش قرآن در استان در رکود بسر می برد وبسیاری از شعب قرآن آموزی تعطیل وغیرفعال شده اند واز طرفی دیگر  بسیاری از این مراکز بدلیل عدم حمایت از آنها از کیفیت لازم در آموزش برخوردار نیستند و دغدغه بسیاری از این مراکز تامین منابع مالی برای برگزاری دوره ها و هزینه های جاری است.
در حال حاضربسیاری از دستگاه ها نظیراوقاف، ارشاد،سازمان تبلیغات، دارالقران ،آموزش وپرورش و... در بحث آموزش قرآن فعالیت دارند ،اما خروجی آن قابل حس نیست.
کمبود مراکز قرآن آموزی هم مشهود است و شهروندان برای آموزش قرآن به فرزندان شان بامشکلات فراوانی مواجهند واین مراکز در دسترس شان نیست.
اگرچه رهبرمعظم انقلاب بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم تاکید فرموده اند ودر چندسال اخیر این برنامه در استان های مختلف در حال اجراست، اما در هرمزگان این روند بسیارکند وغیر ملموس است.
انتظار می رفت که بافرمان رهبر معظم انقلاب ،تحولی در قرآن آموزی و تربیت حافظ وقاری قرآن در استان اتفاق بیفتد که  متاسفانه اینگونه نشده است . موضوع نگرانی والدین هرمزگانی برای آموزش باکیفیت  قرآن به فرزندان شان همچنان ادامه دارد وبه این دغدغه هرمزگانی هاتاکنون پاسخ مناسبی داده نشده است ومتولیان قرآنی نتوانسته اند در این بخش موفق عمل کنند.
در مساجد وبقاع متبرکه استان هم برنامه های قرآن آموزی منظم ومدونی اجرا نمی شود.درصورتیکه بااجرای برنامه های قرآن آموزی مدون ودر طول سال می توان به تشنگی قرآن آموزی  کودکان ونوجوانان هرمزگانی پاسخ داد.اما متاسفانه برگزاری این دوره هابصورت مقطعی است وبیشتر منحصربه یکی دوماه تابستان ها می شود.
حتی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان هم که از مربی بامهارت های خاص بهره مند است و قرآن را بامهارت های نمایش ،کاردستی ،نقاشی و... به کودکان ونوجوانان آموزش می دهد که باعث جذب بیشتر کودکان به آموزش قرآن می شود ،اما این آموزش را به تابستان منحصرکرده است ودرسایر فصول سال برگزار نمی کنند که این برنامه های آموزش قرآن در قالب طرح  غنی سازی اوقات فراغت بصورت مقطعی ،بازدهی لازم راندارد ومنجربه فراموشی قرآن از ذهن قرآن آموزان می شود.
قرآن آموزی بایستی مداوم باشد واز کیفیت آموزشی لازم برخوردار باشد تا کودکان ونوجوانان را جذب کند.
گاهی موسسات قرآنی در تامین تجهیزات مورد نیاز مانند میزو صندلی ،بیمه و حقوق مربی بامشکل مواجهند وبطوریقین نخواهند توانست به کیفیت بخشی در آموزش ها توجه چندانی نمایندواز اهداف اصلی خود بازمی مانند.
موسسه قرآنی \"بیت النور\" استان هرمزگان بادارابودن دهها شعبه که جزو موفق ترین موسسات قرآنی است و توانسته است صدها حافظ وقاری قرآن قرآن تربیت کند، اما بدلیل عدم حمایت های لازم،برخی از شعباتش تعطیل شده است وبامشکلات فراوانی مواجه است و متولیان قرآنی حمایت چندانی را از فعالان قرآنی موفق ندارند .نارضایتی فعالان قرآنی از مسئولان استانی آنقدر زیاد است که تصمیم گرفته اند ،صدای اعتراض خود را به مرکز نشینان برسانند
واز آنها مدد بخواهند که به یاری قرآن آموزی در هرمزگان برسند تاچراغ قرآن آموزی در استان خاموش نشود.  هرمزگانی که شاهرگ اقتصاد کشور محسوب می شود و درآمدهایش همه ساله از میزان تکلیفی ومصوب ابلاغی بیشتر است وبراساس قانون بایستی ۵۰درصداز مازاد درآمدش به استان برگردد که برنمی گردد وحال مراکز قرآنی ،فرهنگی ومذهبی و قرآن آموزی اینگونه با مشکل مواجهند .این درحالیستکه اگر به قانون عمل می شدو مازاد درآمد استان برگشت داده می شد وبه این مراکز ترزیق می شد، حالا بحران آموزش قرآن را در استان نداشتیم که خانواده ها از دسترسی به مراکز قرآن آموزی باکیفیت محروم باشند .موسسات قرآنی هم در کما باشند ونتوانند به اهداف عالیه خود در آموزش قرآن دست یابند وبرخی از شعب قرآن آموزی تعطیل شوند. رهبرمعظم انقلاب برنهادینه شدن فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید فراوانی داشته اند  ورمز واکسینه شدن جامعه در مقابل تهدیدات ،تهاجم وناتوی فرهنگی و... نیز تحقق این اصل است که متاسفانه بدلیل بی توجهی متولیان ، از داشتن جامعه قرآنی فاصله داریم.
در حال حاضر خانواده ها نمی توانند براحتی به دومین وظیفه پدرومادری خود پس از نام نیکو نهادن  برفرزندان شان عمل کنند و قرآن را به فرزندان  خود آموزش دهند وهمین موضوع باعث شده است که فرزندان هرمزگانی نتوانند با کتاب آسمانی زندگی ارتباط مناسبی داشته باشند.حتی آموزش قرآن در مدارس هم اصولی صورت نمی گیرد ودانش آموزان حتی پس از دوازده سال و گرفتن دیپلم، قادر به روانخوانی وروخوانی ،ترتیل خوانی و.... قرآن مجید نیستند. برای آموزش قرآن چندان از مربیان قرآنی استفاده نمی شود.این درحالسیتکه برای آموزش فیزیک،شیمی ،ریاضی و... تاکید می شود که از مدرسانی استفاده شود که تحصیلات عالیه این رشته را داشته باشند، اما برای آموزش قران چنین تاکیداتی وجود ندارد .البته مربیان قرآن هم کم در استان نداریم.
همواره به یاد داریم که درمدارس مان برای خواندن قرآن از دانش آموزان پرسیده می شود که چه کسی می تواند قرآن راباصوت بخواند تادر مراسمات صبحگاهی و... قرآن بخواند، اما هیچگاه مسئولان آموزش وپرورش این سئوال را از خود نپرسیده اند که چرا به آموزش قرآن در مدارس اینقدر بی توجهی شده است که نتوانسته اند قاری وحافظ تربیت کنند واز دانش آموزانی می خواهند قرآن بخوانند که قرآن را در مرکزی دیگر آموخته اند .
در واقع انتظاربیشتری از متولیان پرورش نسل آینده کشور در بخش آموزش قرآن است و بنظرمی رسد که بایستی در این بخش تجدید نظر شود و آموزش قرآن در راس برنامه های آموزشی قرار گیرد واین موازی کاری در آموزش قران منجر به عدم آموزش قرآن به فرزندان استان باکیفیت مناسب نشود.
بدلیل کثرت دستگاه های مختلف در آموزش قرآن وعدم هماهنگی بین آنها نیاز است که انسجام بخشی لازم در این بخش صورت پذیرد.یکی از دستگاه های متولی قرآن آموزی در استان هم اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان است که به همین دلیل نظرات مدیرکل فرهنگ وارشاد استان را در بخش قرآنی از وی جویا شدیم.
اعتبارات قطره چکانی قرآنی
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گفت:بیش از ۵۰موسسه قرآنی فعال از این اداره کل مجوز فعالیت دریافت کرده اند، اگرچه تعدادی هم از سازمان تبلیغات اسلامی استان مجوز فعالیت دارند که بایستی از این موسسات حمایت شود ونظارت های لازم بر فعالیت هایشان صورت پذیرد.
دکترعلیرضا درویش نژاد افزود:چندین دستگاه به عنوان متولی قرآنی در استان درحال فعالیت هستند که موجب تداخل وناهماهنگی هایی می شود ونیاز است که سازوکار قانونی در این بخش برای انسجام بخشی متولیان قرآنی  وتجمیع آنها داشته باشیم .
درویش نژاد افزود:این مشکل بایستی در سطح ملی بررسی شود ومتولی قرآن کشور مشخص شود وحمایت های لازم واعتبارات موردنیاز در اختیار همان دستگاه قرارگیرد تا از فعالان وموسسات قرآنی حمایت های لازم را به عمل آورد و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
وی افزود:برای رفع این موازی کاری ها بایستی اراده ملی داشته باشیم ودرمرکز این مشکل برطرف شود. وگرنه دراستان قابل حل نیست وهر نهادی براساس برنامه های ابلاغی بالادستی اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد:در استان هایی مانند هرمزگان که در مقابل تهدیدات وتهاجمات فرهنگی قرار دارند ،بااین اعتبارات قطره چکانی نمی توان از موسسات قرآنی حمایت کرد.
درویش نژادگفت:درسال گذشته فقط ۱۴۴میلیون تومان اعتبار قرآنی به هرمزگان تخصیص یافت که این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز موسسات و فعالان قرآنی استان نیست.
وی تاکید کرد :مشکل کمبود اعتبارات قرآنی درد ورنجی است که با طرح لایحه ای در مجلس برای دفاع از افزایش اعتبارات قرآنی ومصوبه نمایندگان مجلس می توان آن را درمان کرد.
وی بخش دیگر وظایف ارشاد در حوزه قرآن را تربیت مربی قرآن ذکرکرد .
علی زارعی