دریا نیوزکمای موسسات قرآنی

دریانیوز: مهجوریت آموزش قرآن در هرمزگان برکسی پوشیده نیست و موسسات قرآنی که وظیفه آموزش قرآن به آنها سپرده شده است ،بدلیل اینکه از حمایت های لازم برخودار نیستند بامشکلات زیادی مواجهند که همین موضوع هم باعث شده است بسیاری از آنها در تقابل بامسائل مالی باشند و نتوانند از کیفیت لازم در آموزش ها برخورار باشند

، 08:03   /   کد خبر: 32528   /   تعداد بازدید: 227


دریانیوز: مهجوریت آموزش قرآن در هرمزگان برکسی پوشیده نیست و موسسات قرآنی که وظیفه آموزش قرآن به آنها سپرده شده است ،بدلیل اینکه از حمایت های لازم برخودار نیستند بامشکلات زیادی مواجهند که همین موضوع هم باعث شده است بسیاری از آنها در تقابل بامسائل مالی باشند و نتوانند از کیفیت لازم در آموزش ها برخورار باشند. اگرچه رهبرمعظم انقلاب چند سال قبل بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم در کشور تاکید فرمودند ودرهمین راستا سهمیه نهادهای مختلف در استان های کشور مشخص شد، اما در این پنج شش سال اخیرهم تغییر محسوسی در استان در این بخش  مشاهده نشد که این بی توجهی متولیان قرآنی وفرهنگی استان جای بسی تامل دارد وبرخلاف سیاست های قرآنی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب عمل می شود.
شهروندان برای آموزش قرآن به فرزندان شان بسیار مشکل دارند ومراکز قرآن آموزی مناسب کمتر در دسترس شان است . متاسفانه پیروان اهل بیت عصمت وطهارت ( ع)درشرایط فعلی موفقیت چندانی در آموزش قرآن به فرزندان شان ندارند. موسسات قرآنی هم که آموزش قرآن به آنها سپرده شده است، اما بدلیل عدم حمایت از آنها و موازی کاری متولیان قرآنی  ، بسیاری از این موسسات بامشکلات فراوانی مواجهند و متولیان قرآنی هم این موسسات رابه حال خود رهاکرده اند وحتی گاهی صدای گله مندی هایی از موسسات به گوش می رسد و خواستار انعکاس وضعیت قرآن آموزی در استان  وحمایت نشدن مراکز قرآن آموزی به دفترمقام معظم رهبری هستند تا اینکه تدبیری اساسی در این بخش اندیشیده شود.در چندسال اخیر دهها گزارش رسانه ای از وضعیت بغرنج قرآن آموزی و گلایه هاو نارضایتی موسسات قرآنی در استان منتشر شده است ،اما متولیان این بخش توجه چندانی نکرده اند وبنظر می رسد که درهرمزگان عزمی دراین بخش وجود ندارد و برخی ازفعالان قرآنی بیان می کنند نیاز است که از طریق مراجع بالاتر اقدام شود .زیرا اخباری که در سایر مناطق کشور منتشر می شود، نشان از عقب ماندن قافله قرآنی استان است وعلی رغم جایگاه اقتصادی استان،برخی از متولیان قرآنی دلیل عدم حمایت از موسسات قرآنی را مشکلات اقتصادی ومالی عنوان می کنند .اما نگاه دولتمردان به بخش قرآنی وفرهنگی استان دلسوزانه نیست .
در مناطق مختلف وبخصوص مناطق حاشیه ای که نیازبیشتری به سرمایه گذاری دربخش های فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی و... است، اما مسئولان این مناطق رابه حال خود رها کرده اند .اما دربخش قرآن آموزی اقدامی نشده است وحتی موسسات وفعالان قرآنی در برخی از این مناطق بدلیل مشکلات مالی و... نتوانستند به آموزش های خود ادامه دهند وبرخی هم به پیش دبستانی و... تبدیل شدند ونتوانستند به آموزش قرآنی بصورت مدون ادامه دهند وبرخی هم راکد هستند.برخی از موسسات قرآنی فعال که دارای دهها شعبه بودند هم مجبور شدند تعدادی از شعب خود راتعطیل کنند.خلاصه قرآن آموزی در استان در کماست وفرمایشات وتاکیدات مقام عظمای ولایت در این منطقه توسط مسئولان چندان شنیده نشده است ومردم هم از وضعیت موجود چندان رضایتی ندارند .مساجد وبقاع متبرکه استان هم به پایگاه های قرآن آموزی تبدیل نشده اند.
علی زارعی