دریا نیوزامام جمعه بندرعباس درگفتگو با "دریا"خواستارشد: اشتغال بومیان درصنایع هرمزگان

دریانیوز: نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس درگفتگو باخبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور\"دریا\"، برضرورت اشتغال بومیان در صنایع هرمزگان کرد

، 12:45   /   کد خبر: 32511   /   تعداد بازدید: 299


دریانیوز: نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس درگفتگو باخبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور\"دریا\"، برضرورت اشتغال بومیان در صنایع هرمزگان کرد.
آیت ا... \"غلامعلی نعیم آبادی\" بابیان اینکه عقل حکم می کند و مقررات هم این را می گوید هرجایی که فشار،رنج ،گرفتاری وآسیب هایی وارد می شود، خدماتی برای جبران ارائه شود، اظهار داشت:صنایع بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی فعال درهرمزگان که باعث آلودگی ،ترافیک ،آسیب به دریا و... می شوند، بایستی در گام نخست نیروی مودنیازشان را از بومیان استان تامین کنند .
نعیم آبادی افزود:به لحاظ اقتصادی نیزبه صرفه است که نیروی انسانی مورد نیاز که در هرمزگان وجود دارد ،از استان تامین شود ،زیرا نیازی نیست برایشان مسکن تامین کنند ویاهزینه های بیشتری پرداخت کند.این صنایع بایستی فقط نیروی مورد نیاز متخصصی که دراستان وجود ندارد را از سایرمناطق کشور تامین کنند.
وی گفت:نیروهای بومی دلبستگی بیشتری به استان دارندوکارائی بیشتری خواهند داشت وعلاقلانه است وضرورت دارد که اشتغال بومیان در اولویت صنایع باشد.
وی بااظهارتاسف از برخی صنایع که حتی مراحل ثبت صنعت را در استان خودشان انجام می دهند ،اما در هرمزگان فعالیت می کنند،اظهار داشت: این صنایع حتی حاضرنیستندهزینه ثبت صنعت شان رابه استان هرمزگان که صنعت شان درآن فعال است، بپردازند. فشار از جهات مختلف برهرمزگان واردمی کنند، اما برکاتش شامل مناطقی دیگر می شود.
وی گفت :ازصنایع انتظارداریم که درساخت مساجد،حمایت از ایتام،توسعه فضای سبز ودرمانی و... در استان مشارکت داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود :مستند عرض می کنم مجموعه فولاد مبارکه  به ورزشگاه اصفهان ۴۰میلیارد تومان و به مصلی این شهر۱۲میلیارد تومان کمک کرد، اما در صورتیکه بخش قابل توجهی از فولاد متعلق به اینجاست ،خودم رفتم وپیگیری کردم برای ساخت مسجد جامع بندرعباس که فقط صدمیلیون دادند ومی خواستم که آنرا برگردانم. از صنایع توقع داریم که به استان توجه بیشتری کنند.می گویند مجوز نداریم. پس بروید مجوز بگیرید ومشارکت کنید.
وی بااشاره به هزینه های بالای برق و... دراستان، خواستار توجه بیشتردولت به استان شد.
وی تاکیدکرد:مردم هرمزگان مرزبانان امینی برای مملکت هستند وبایستی دولتمردان به آنهاتوجه بیشتری کنند.
نعیم آبادی بابیان اینکه هرمزگان راپایتخت تجارت کشورمی خوانند، این سئوال رامطرح کرد :آیانباید مردمان این پایتخت تجارت کشور از مواهبش بهره ای ببرند؟کمترین بهره هم اشتغال فرزندان استان در صنایع و... می باشد.