دریا نیوزسلامتی کودکان تهدید می شود/فاضلاب های روان همچنان در بطن محلات حاشیه ای

دریانیوز: درحالی درمحلات حاشیه ای شهر قطب اقتصادکشور همچنان فاضلاب روان است که این فاضلاب ها جمع می شوند واز طریق خورها وارد دریا می شوند که این موضوع باعث شگفت زدگی وتعجب میهمانان و گردشگران داخلی وخارجی می شود  که چرا دریا را آلوده می کنیم وبه محیط زیست توجهی نداریم

، 15:04   /   کد خبر: 32498   /   تعداد بازدید: 2925


دریانیوز: درحالی درمحلات حاشیه ای شهر قطب اقتصادکشور همچنان فاضلاب روان است که این فاضلاب ها جمع می شوند واز طریق خورها وارد دریا می شوند که این موضوع باعث شگفت زدگی وتعجب میهمانان و گردشگران داخلی وخارجی می شود  که چرا دریا را آلوده می کنیم وبه محیط زیست توجهی نداریم؟

\r\n

البته این سئوال هم همچنان برای بندرنشینان بی پاسخ مانده است که درشهرهایی که دریا ندارند، فاضلاب چه سرنوشتی دارند؟آیافاضلاب شان در دشت وبیابان وشهرها رها می کنندو یاچاره ای دیگر برای این فاضلاب می اندیشند؟چرا همان طرح دراین شهر بندری اجرا نمی شود وفاضلاب درمحلات رهاست و وارد دریامی شود؟
 متاسفانه هنوز وقتی هم که قدم در محلات حاشیه ای وبافت های فرسوده می گذارید ، اولین صحنه ای که جلب توجه می کند، روان شدن فاضلاب در کوچه های این محلات است.فاضلابی که مامن انواع حشرات وحیوانات موذی وعامل بیماری کودکانی است که گاهی در این فاضلاب ها بازی می کنند.
نبود پارک وزمین ورزشی در محلات حاشیه ای از یک طرف و روان بودن فاضلاب در اینگونه محلات باعث شده است که تنها محل بازی کودکان دربرخی از این مناطق، همین فاضلاب های روان است.
از سویی دیگر گاهی روان بودن فاضلاب در کوچه هاباعث می شود که عبورومرور  عابران هم دراین مناطق به سختی صورت پذیرد.
درکوچه بعثت یک خیابان\" مدرس\" محله \"آیت ا... غفاری \"بندرعباس ،چندین سال فاضلاب روان است و علی غم اینکه ساکنان چندین مرتبه درسال های اخیر برای رفع مشکل هزینه واقدام کرده اند،اما مشکل بصورت مقطعی برطرف شده است.اماازسال گذشته که فاضلاب بخشی از کوچه راگرفته است وبوی شده آن باعث آزار واذیت ساکنان شده است ،بارها از مسئولان خواسته اند که بااحداث کانال ،مشکل فوق رابرطرف کنند که متاسفانه وعده تحقق خواسته اهالی توسط  مسئولان تاکنون جامه عمل نپوشانده است.وضعیت روان شدن فاضلاب در کوچه به گونه ای است که بزرگسالان بایستی از روی فاضلاب پرش داشته باشند وکودکان بایستی از داخل فاضلاب عبور کنند.ازطرفی دیگر بدلیل ازدحام معتادان در کوچه های این محله، حتی گاهی دیده می شود که معتادان از آب فاضلاب روان برای شستشو استفاده می کنند.
 بوی مشمئز کننده این فاضلاب باعث اذیت همسایگان شده است وتاکنون فریادرسی هم نداشته اند.چندمتر آن طرف تر درسمت غربی این کوچه، خورگورسوزان  وجود دارد که ازدل محلات مختلف می گذرد وبه دریا می رود. \"گورسوزان\" هم سرنوشت سایر خورهای شهر رادارند که فاضلاب شهر رابه سمت دریا هدایت می کنند ولوله های بزرگی از فاضلاب رابه داخل دریا واردمی کنندکه پدیده ای منحصربفرد درکشور ودنیا محسوب می شود که فاضلاب شهر را وارد دریا می کنند. پدیده ای که باعث می شود درساعاتی از شبانه روز وبخصوص ظهرها، دربخش هایی از ساحل، دریا سیاه دیده شود وبوی تعفن فاضلاب بخصوص پشت هتل هرمز و... حتی رهگذران را بیازارد که سکوت مسئولان زیست دریایی هم جای سئوال دارد.
حاشیه نشینان در حاشیه
حاشیه نشینان شهربندرعباس که بامشکلات فراوانی مواجهند، حتی از بوی فاضلاب که از چندین خور که از وسط همین محلات می گذرد هم گلایه مند و تاکنون اقدامی عملی برای رفع این مشکل انجام نشده است.
خورها ودریاچه هایی که درسطح شهر وجود دارند و  دربخش هایی هم تبدیل به نیزار شده اند که باعث ازدیاد پشه وسایرحشرات وحیوانات موذی شده اند وهمین موضوع باعث شده است که همسایگان خورها از این موضوع علاوه بر بوی متعفن متاثر شوند.
بنظر می رسد که ساکنان مناطق حاشیه ای وبخصوص کودکان بیشتردرمعرض بیماری های جسمی و روحی باشند وحتی باکمبود شدید مراکز فرهنگی،ورزشی، تفریحی و... مواجه باشند وبدلیل مشکلات اقتصادی ،چندان نمی توانند برای استفاده از این اماکن به سایرمناطق بروند واین موضوع اثر ناخوشایند خود رابرجسم وروح لطیف شان خواهد گذاشت.
 جایگاه اقتصادی هرمزگان
بنظرمی رسد باتوجه به جایگاه اقتصادی هرمزگان که به گلوگاه وشاهرگ اقتصادی کشور مطرح است، منفعتی هم بایستی شامل ساکنانش شود که متاسفانه تاکنون اینگونه نشده است وسهم آنهااز این اقتصاد فقط دود، آلودگی و... بوده است ولاغیر.
حتی استان از سهمیه مازاد درآمدش بی بهره است وسالانه بایستی صدها میلیاردتومان از مازاد درآمد استان به هرمزگان برگردد که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است که \"احمدمرادی\" نماینده مردم در مجلس بارها این موضوع رامتذکر شده است ،اما تاکنون دولت حاضر به عمل به این بندقانونی نشده است وسهم استان را پرداخت نکرده است که اگر این بخش پرداخت می شد ودر بخش تحول محلات حاشیه ای هزینه می شد، انقلابی بزرگ در حاشیه شهر اتفاق می افتاد.
حاشیه شهر که دهها خانواده معظم شهید وجانباز هم در همین مناطق حاشیه ای شهر زندگی می کنند واز کمترین امکانات رفاهی و... دراین مناطق محرومند ونیاز است که به این مناطق بانگاه مثبت نگریست وامکاناتی را به آنجا اختصاص داد واز کوته بینی خودداری نمود.
مردم انتظاردارند که دولتمردان به مناطق حاشیه ای قطب اقتصاد کشور توجه ویژه ای داشته باشند تااینکه تبعیض وبی عدالتی نسبت به حاشیه نشینان رخ بربندد  وساکنان این مناطق از امکانات مناسب بهره مند شود.
علی زارعی