دریا نیوزشهروندان نیازمند تفریح/کوهستان پارک پنجه علی (ع )بدون آب وبرق

دریانیوز: قدمگاه (نظرگاه) امام علی (ع) معروف به پنجه علی (ع) درضلع شمالی دوراهی ایسینی بندرعباس از دهه های قبل ملجاء ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت وطهارت ( ع)بوده ومردم با سختی فراوان از دل کوه ها وتپه ها ،خود رابه این مکان مقدس می رساندند وخاطرات بسیاری از رواشدن حوائج گفته می شود

، 13:24   /   کد خبر: 32324   /   تعداد بازدید: 3562


دریانیوز: قدمگاه (نظرگاه) امام علی (ع) معروف به پنجه علی (ع) درضلع شمالی دوراهی ایسینی بندرعباس از دهه های قبل ملجاء ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت وطهارت ( ع)بوده ومردم با سختی فراوان از دل کوه ها وتپه ها ،خود رابه این مکان مقدس می رساندند وخاطرات بسیاری از رواشدن حوائج گفته می شود.

\r\n

درسال گذشته شهرداری دراقدامی قابل تحسین فاز اول طرح کوهستان پارک پنجه علی (ع) را افتتاح کرد که در قالب آن جاده دسترسی به این مکان را احداث کردوسه زائرسرا راساخت .تاب وسرسره و... رابرای کودکان در آنجا قرار دادکه درتعطیلات نوروزی هم این مکان جمعیت زیادی را در خود جای داد و شهروندان رضایت نسبی از این اقدام داشتند .

\r\n

اما این مکان معنوی فاقد آب وبرق است.آب درآنجا در تانکرهایی است وموتوربرق کوچکی شب ها، روشنایی آنجا را تامین می کند که نیاز است روشنایی ازابتدای جاده دسترسی تا قدمگاه تامین شود.سرویس های بهداشتی بازسازی شوند.آب لوله کشی هم به آنجابرسد.حصارکشی اطراف انجام شودتاکودکان به داخل دره پرت نشوند.برق داشته باشدتاکولر وپنکه نصب شود.

\r\n

باتوجه به اینکه در آینده ای نزدیک قرار است این کوهستان پارک ،پذیرای شهروندان وگردشگران زیادی باشد واز طرفی باتوجه به گرمای هوا بایستی فضای سبز زیبایی داشته باشد تا شهروندان بتوانند در آنجا ودرسایه درختان سایه دار ومیوه دار بنشینند، بایستی درختانی مثمر و سایه دار کاشته شود.البته بمناسبت روز درختکاری وهفته منابع طبیعی در۱۵ اسفند سال گذشته دربخشی از این منطقه توسط سازمان پارک ها وفضای سبز نهالکاری شد، اما نیاز است نهالکاری در سطح وسیع تری انجام شود ودو طرف جاده دسترسی هم نهالکاری شود وهم تیربرق روشنایی درطول مسیر وجود داشته باشد، تااین کوهستان پارک به مکانی مفرح برای شهروندان تبدیل شود.همچنین نیاز است که نیروی انتظامی گشت هایی را برای تامین امنیت در این منطقه داشته باشد.

\r\n

باتوجه به کمبود اماکن تفریحی در بندرعباس ولزوم افزایش چنین اماکنی ، نیازاست که کوهستان پارک شرایط مناسبی راداشته باشد تا مردم بتوانند ساعات فراغت خود را در آنجا بگذرانند.

\r\n

دربندرعباس کمبود فضای سبز وپارک وجود دارد ودهه فجرسال گذشته همزمان باافتتاح فاز نخست این کوهستان پارک، باغ گل ها هم در پارک شهید دباغیان راه اندازی شد که دراقدامی قابل تامل ،شهروندان با مصوبه شورای شهر جهت پرداخت پنج هزارتومان از شهروندان به ازای هرنفر به عنوان ورودی مواجه شدند. درتعطیلات نوروز که میهمانان نوروزی ازشهرهای مختلف به بندرعباس آمده بودند و دریافت ورودی را برای دیدن پارکی که درشهرهایشان به تعدادزیاد ورایگان وجود دارد،باتعجب از این موضوع اظهار می کردند که مگر برای رفتن به پارک ودیدن گل بایستی ورودی دریافت شود؟

\r\n

البته بنظر می رسد که دراین بخش تجدیدنظرصورت گیرد .زیرا باغ گل هایی که باعوارض و مالیات های خود شهروندان ساخته شده است، آیا بایستی برای دیدنش هرنفر ۵۰۰۰تومان پرداخت کنند؟

\r\n

این درحالیستکه در سایر مناطق کشور که باوفور اماکن تفریحی،گردشگری و... مواجهند، چنین شرایطی ندارند.

\r\n

برخی از شهروندان نگران این موضوع هستند که درآینده مجبور شوند برای ورود به کوهستان پارک پنجه علی (ع) هم ورودی پرداخت کنند واین رویه درسایرمناطق هم متداول شوند.

\r\n

متاسفانه در مرکز تجارت کشور که فقط بادیدگاه اقتصادی به موضوعات نگریسته می شود و موضوعات تفریحی، فرهنگی، مذهبی و... مورد غفلت قرار گرفته اند، متولیان بجای افزایش چنین اماکنی ،تصمیماتی اتخاذ می کنند که محدودیت هایی رابرای شهروندان ایجاد می کنند وبایستی در این بخش تجدیدنظر صورت پذیرد.

\r\n

ناجی

\r\n