دریا نیوزپاقدم تخریبی باران در "شهناز"

بارندگی چندهفته اخیر در بندرعباس باعث سرعت بخشیدن تخریب خانه ها در محلات حاشیه ای وبافت های فرسوده این شهر شده است.

، 13:01   /   کد خبر: 32212   /   تعداد بازدید: 3799


بارندگی چندهفته اخیر در بندرعباس باعث سرعت بخشیدن تخریب خانه ها در محلات حاشیه ای وبافت های فرسوده این شهر شده است. یکی از این محلات هم \"شهناز \" است که خانه هایش که بیشترکاهگلی است و چندین دهه قدمت دارند ،در این بارندگی ها سقف ها برخی از آنها دهان بازکردند ویا دیوارهایشان آسیب دیدند. بیشترساکنان این خانه هااز قشر محروم وفقیر جامعه هستند که توانایی تعمیر و بازسازی خانه هایشان را ندارند.یکی از خانه ها مربوط به پیرزنی در محله شهناز است که درخطرمدفون شدن است.سقف اتاق ۱۲متری و اتاق و۴متریش دهان بازکرده و بالاجبار در همین شرایط زندگی می کند.این پیرزن همسر ندارد ودختر ونوه اش که دامادش هم متارکه کرده است ،نیاز به همیاری خیراندیشان وخیرین دارد. آنهاتحت پوشش هیچ نهادحمایتی قرار ندارند.جلوی خانه اش هم جوی فاضلاب است که رفت وآمد برایش مشکل است. خانه دیگر هم زنی ودو فرزندش در آن زندگی می کنند که سقف یک اتاقش تخریب شده است واتاق دیگر چکه می کند. خانه دیگر متعلق به پیرزنی است که با دخترش زندگی می کنند ومرد خانه سال ها پیش به رحمت ایزدی رفته است .خانه های مشابه در این محله زیاد است وبرخی از خانواده ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستندوبرخی دیگر تحت پوشش نیستند.برخی از سرپرستان از دنیا رفته اند وبرخی در دام اعتیاد افتاده اند.برخی از کودکان یتیم هستند. برخی بیمار ورنجور.بارندگی هم مشکلات شان رابیشتر کرده است وفریاد رسی ندارند.گرچه برای خدماترسانی بیشتر،شهرداری منطقه ۲اقداماتی راانجام داده است و ساکنان از وی به نیکی یاد می کنند،اما مشکلات محله بسیار زیاد است وبیم آن می رود که ساکنان در زیر آوار خانه های فرسوده شان مدفون شوند .درحالیکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری بر رسیدگی به قشر محروم وفقیر ومستمند جامعه تاکیدات فراوانی داشته اند،اما گویا مسئولان در استان نمی خواهند در راستای تحقق این فرمایشات به این محرومین رسیدگی کنند وآنها به حال خود رها شده اند.همین موضوع هم باعث سوء استفاده برخی خلافکاران شده ومحله را ناامن کرده اند ونیاز است که دستگاه های امنیتی،انتظامی ،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی ،شهری و... برای رفع مشکلات چنین مناطقی اقدام کنند ومنتظر نباشند پلاسکویی دیگر در قلب پایتخت اقتصادکشور تکرار شود ودهها نفرجان خود را از دست دهند وبعد مسئولان بگویند حالا بایستی اقدام کنند.