دریا نیوزاصول گل کاری

دریا نیوز: قدمت کشت و کار و نگهداری گل ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می آید که همواره ایرانیان در موضوعات مرتبط با گل جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند. زمانی که بسیاری از کشور های نامی زمینه پرورش گل و گیاه را نداشته اند کشور ما باداشتنن گلخانه های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیت خوبی داشته است.

، 13:49   /   کد خبر: 32089   /   تعداد بازدید: 3983


قدمت کشت و کار و نگهداری گل ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می آید که همواره ایرانیان در موضوعات مرتبط با گل جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند. زمانی که بسیاری از کشور های نامی زمینه پرورش گل و گیاه را نداشته اند کشور ما باداشتنن گلخانه های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیت خوبی داشته است.

کشت و پرورش گیاهانی که از نظر شاخه، برگ، گل، میوه و یا شکل ظاهری زینتی بوده و از آنها برای تزیین منزل، باغچه، فضای سبز و غیره استفاده می شود گل کاری گویند.

گل ها از دودیدگاه دوره زندگی و محل نگه داری یا رویش تقسیم بندی می شوند

از نظر دوره زندگی سه دسته اند:

گل های یکساله:

 گل و تولید هایی را گویند که طول دوره رشدشان از زمان کاشت بذر تا گلدهی بذر مجدد یکسال است. مانند: اطلسی آهار، جعفری و... .

گل های دوساله:

 گل هایی را گویند که طول دوره ی رشدشان از زمان کاشت بذر تا گل دهی و تولید بذر مجدد دو سال است .به این معنی که در سال اول فقط شاخه و برگ تولید می کند و در سال دوم پس از تولید گل و بذر عمر گیاه پایان می پذیرد. مثل: شب بو، قرنفل، استکانی و... .

گل ها ی چند ساله:

گل هایی را گویند که طول مدت عمر آن ها بیش از دو سال است. مانند: نرگس و سوسن و... .

از نظر محل نگهداری دو دسته اند:

گل های آپارتمانی:

گل هایی هستند که معمولاً در گلدان و در محل های مسقف مانند منازل مسکونی و گلخانه ها و ادارات و ... به منظور زینت بخشیدن به محل سکونت و کار استفاده می شوند و در واقع تحمل تغییرات شدید عوامل محیطی مانند: نور، دما و غیره را ندارند مانند: دیفن باخیا، فیکوس، پتوس و... .

گل های باغچه ای:

 گل هایی هستند که به دلیل مقاومتشان در برابر عوامل محیطی فضای آزاد مثل تابش نور آفتاب، تغییرات وزش باد وغیره در باغچه کشت می شوند مانند: آهار، اطلسی، رعنازیبا و... .

شرایط تولید گل:

به منظور مشخص کردن و تهیه شرایط زیست گل ها باید زادگاه اصلی آن ها را شناسایی کرد و تا حد امکان برای آن ها شرایطی را فراهم کرد که تشابه زیادی به موطن اصلی آنها داشته باشد. در ایران با توجه به تنوع وسیع آب و هوایی امکانات زیادی برای تولید و پرورش انواع گل ها و گیاهان زینتی وجود دارد. ولی در عین حال پرورش گل در سطوح وسیع تنها در آب و هوای مناسبتر قسمت های شمالی کشور امکان پذیر است. هر زمان این محصولات از شمال به سایر نقاط کشور فرستاده شوند اشکال عمده ای ایجاد می کنند زیرا گیاهانی که در آب و هوای مرطوب وخنک شمالی پرورش یافته اند بعد از انتقال به آب و هوای مثلاً خشک وگرم جنوب به علت عدم سازش با محیط جدید از بین می روند. در هر صورت عوامل اصلی تشکیل دهنده خصوصیات زیستی گل ها با سایر گیاهان متشابهند و عبارتند از: آب وهوا، نور، دما، رطوبت محیط و خاک.

اهمیت گیاهان زینتی:                             

ایران موطن اصلی بسیاری از گیاهانی است که امروزه به عنوان گیاه زینتی در گوشه وکنار دنیا کشت می‌شوند،به طور مثال انواع لاله وزنبق وبسیاری ازگلها، نژادی ایرانی داشته ودرکشورهای دیگر دچار تغییرات ژنتیکی شده اندوبه اشکال ورنگهای گوناگون دوباره به ایران برگشت داده شده اند(خوشخوی وهمکاران،1390).

استفاده از گیاهان زینتی در طراحی فضای سبز از 3000سال پیش درایران رواج داشته است، ولی قدرت تولید تجاری آن به حدود 90 سال پیش برمی گردد(چیذری وهمکاران،1385).بخش عمده سرمایه گذاری گلکاری در بخش خصوصی است .لیکن دولت سرمایه گذاری وسیع ترکه ازنظر اقتصادی به طور غیر مستقیم به کشت وکار گل ،چمن ،درختچه های زینتی ،گیاهان پوششی وغیره مربوط است، شرکت دارد که سرمایه گذاری در پارک سازی، محوطه سازی در شهرها، در اطراف بیمارستانها وساختمانهای ادارات دولتی، در کنار خیابانها ومیادین، درباغهای گیاهشناسی وغیره ازآن جمله است)خلیقی،1382).

امروزه به دلیل صنعتی شدن جوامع انسانی و رابطه عاطفی انسان با گل وزیبایی باعث شده که بشر بیشتر از گذشته تمایل به گل وگلکاری و فضای سبز داشته باشد.

امروزه اهمیت گل وگلکاری بر کسی پوشیده نیست گل می تواند اثرات روانی عمیقی برجای گذارد.

بتول ذاکری زیارتی

کارشناس ارشد کشاورزی- سازمان پارک ها و فضای سبز بندرعباس