دریا نیوز۹٨شهید دفاع مقدس میهمان ایران

، 12:07   /   کد خبر: 32033   /   تعداد بازدید: 205


۹٨شهید دوران دفاع مقدس چهارشنبه گذشته از مرز شلمچه وارد کشورشدند وقراراست مراسم تشییع وتدفین این ستارگان درخشان در۳۱ استان کشور همزمان بادهه اول فاطمیه برگزار شود.شهدا هرچندمدت که تفحص شده اند ،به کشور آورده می شوندوبردستان مردم وباشکوه تشییع می شوند. حضورشهدا خود پیام دارد.شهدامی آیندتا به مایادآورشوند که آنهارافراموش نکنیم.می آیند تاازیادنبریم که آنها آرمان هایی داشته اندکه متاسفانه برخی ها این آرمان ها را فراموش کرده اند.

برخی از مسئولان فراموش کرده اند که کشور به راحتی به دست شان نرسیده اند.فراموش کرده اند که اگرشهدا جانشان را فدای کشور
نمی کردند،آنها هم به این پست ومقام نمی رسیدند.پست ومقامی که می تواند محل کسب خیردنیاوآخرت برایشان باشد. امابرخی فراموش
می کنند وبارسیدن به قدرت، خدمت به مردم را فراموش می کنند واز این فرصت خدمت که بالاترین اجر را دارد، استفاده نمی کنند وفکر نمی کنند که چقدر زود دیر می شود وفرصت تمام می شود.شهدامی آیند تابگویند آنها خون دادند تاارزش های اسلام درجامعه احیاشود، اما برخی پابرروی خون شهدامی گذارند وبالا می روند،غافل از اینکه بزودی بایستی درمحضر شهدا پاسخگوباشند که چگونه از آرمان هایشان دفاع کردند. متاسفانه برخی هافراموش کرده اند که اگر شهدا وجانبازان ، جانشان رانثار انقلاب نمی کردند، ناموس کشور به تاراج می رفت ومی شد آنچه که دربرخی از کشورهای منطقه رخ داده است.اما برخی هافراموش کرده اند که بایستی گره گشا باشند وگره زن نباشند.گره گشای مشکلات مردم باشند وگرهی به گره مشکلات مردم نزنند که برخی از مدیران فراموش کرده اند اینگونه باشند.

اگر استاندار،وزیر ،مدیرکل ،نماینده مجلس،شورا و... شده است، بایستی پاسدار خون شهداباشند . باید بدانند که این فرصت خدمتگزاری است وبایستی از این فرصت استفاده کرد تاشرمنده شهدا نشوند.شهدا می آیند تابگویند که آنها مارافراموش نکرده اند وماهم آنها را فراموش نکنیم.آنهامی آیند تابگویند که بایدبه محرومان رسیدگی شود.بافسادمبارزه شود.نسل های امروز راباشهداوآرمان هایشان آشناکنید.آنها می آیند وباید میزبان خوبی برایشان باشیم. ۹٨شهیددیگر آمده اند تاجامعه مان را اندکی معنوی کنند وبه خودمان بیاییم.ارزش هایشان را فراموش نکنیم واحیاگرآن ارزش هاباشیم.برای نهادینه شدن فرهنگ دینی وقرآنی در جامعه تلاش کنیم واز تفرقه بپرهیزیم.رهرو پیامبراکرو (ص) وائمه اطهار باشیم.بدنبال تحقق ارزش ها وآرمان های شهدای عزیزمان ،این سبک بالان  عاشق باشیم که از جان گذشتند.

علی زارعی