دریا نیوزدر پی شکایت استانداری از احمد مرادی نماینده مردم:مجلس شکایت استاندار را مردود اعلام کرد

دریا نیوز:سخنگوی هیات نظارت یر رفتار نمایندگان مجلس: انتقادات آقای احمد مرادی جز وظایف نمایندگی وی تشخیص داده شد.

، 11:05   /   کد خبر: 32014   /   تعداد بازدید: 367


 

سخنگوی هیات نظارت یر رفتار نمایندگان مجلس: انتقادات آقای احمد مرادی جز وظایف نمایندگی وی تشخیص داده شد.

 

دکترجمالی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی،درپی شکایت استاندارهرمزگان علیه آقای احمدمرادی نماینده مردم بندرعباس،قشم،حاجی آباد وابوموسی دزمجلس شورای اسلامی،اظهارداشت؛ 

 

انتقادات این نماینده مجلس ازنرخ بالای بیکاری دراستان وعدم استفاده صحیح ازنیروهای بومی درادارات وشرکت های استان درجلسه هیات مطرح وپس ازبحث وبررسی، سخنان وی جز وظایف نمایندگی تشخیص داده شد وپرونده مشارالیه مختومه اعلام گردید.

 

قابل ذکراست آقای احمد مرادی از بدو آغاز بکار مجلس به عنوان نماینده مردم درمجلس به طور صریح درخصوص بیکاری درجامعه انتقاد داشته ومعتقد است نرخ بیکاری دراستان بالای 30 درصد می باشد.این نرخ مورد پذیرش آقای جادری استاندارهرمزگان قرارنگرفته و ایشان معتقد است نرخ بیکاری دراستان بین 8 تا 11 درصد بیشتر نیست.

 

همچنین اختلاف دیگر استانداربا آقای مرادی دراین است که وی منتقد است چرا علی رغم وجود نیروهای باسواد ومتخصص دراستان، ازنیروهای غیر بومی وخارج ازاستان استفاده می شود،دراین خصوص استاندارهرمزگان معتقد است که 60درصد ازنیروهای باسواد ومتخصص استان نیروهای غیر بومی هستند وباید از وجودشان در ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی استفاده شود.

 

شایان ذکر است استانداری بجای تعامل بانمایندگان،همواره به تقابل بابرخی از نمایندگان مردم می پردازد که بطور یقین این تقابل هاباعث به حاشیه رانده شدن مسائل ومشکلات استان خواهد شد.از طرفی دیگر استانداری بجای رفع مشکلات مردم وتعامل بانمایندگان، مطالبی که در چندماه اخیر توسط این نماینده مردمی در رسانه ها منتشر شده بود را جمع آوری کرده در باارسال آنها به رئیس مجلس ،از مرادی شکایت نمود که پس از بررسی این موضوع در مجلس، این شکایت مردود خوانده شد و اعلام شد که تمام صحبت های مرادی که منعکس شده است،در راستای وظیفه نمایندگی بوده وهیچ قصوری در این رابطه رخ نداده است وشکایت استاندار دراین رابطه مردود می باشد.