دریا نیوزدر سال اقدام و عمل مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در تولید آند خودکفاشد

دریانیوز:مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل با رشد 31درصدی در تولید آند خودکفاشد. به گزارش روابط عمومی آلومینیوم المهدی  ،تولید آند در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در آذرماه سال 95 ،112/82 عدد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 94 به میزان 31 درصد افزایش را نشان می دهد

 

، 13:29   /   کد خبر: 31991   /   تعداد بازدید: 237


در سال اقدام و عمل مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در تولید آند خودکفاشد

دریانیوز:مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل با رشد 31درصدی در تولید آند خودکفاشد. به گزارش روابط عمومی آلومینیوم المهدی  ،تولید آند در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در آذرماه سال 95 ،112/82 عدد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 94 به میزان 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

 این افزایش تولید نیاز خط یک و دو تولید آلومینیوم در بزرگترین و مجهزترین مجتمع تولید آلومینیوم کشور به ماده اولیه آند را برآورده ساخته است.

به گفته کارشناسان ،آند یا همان بلوک کربن از مواد اولیه بسیار مهم در تولید آلومینیوم به روش الکترولیز میباشد.این فرایند در سلول یا دیگ احیاء با استفاده از آند بعنوان قطب مثبت و کاتد قطب منفی امکانپذیر میگردد.آند در ترکیب با اکسیژن ، فلز آلومینیوم را از پودر آلومینا با فرمول "AL2O3 " آزاد میکندکه در نهایت آلومینیوم خالص با استفاده از فرایند مکش در شرایط خلائ از دیگ خارج می گردد.

این موفقیت را می توان مرهون برنامه ریزی صحیح در اٌورهال و نگهداری از سیستم، استفاده از مواد اولیه باکیفیت و از همه مهمتر تلاش کارکنان آند سازی دانست. همچنین این افزایش تولید موجب آن گردید تا در سال 95 نیاز به واردات آند نباشد که صرفه جویی ارزی قابل توجهی بدنبال داشته است.

گفتنی است ؛در سالی که با نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است این افزایش تولید آند که از اقلام حساس در مبادلات جهانی به واسطه کاربری چند گانه می باشد را می توان اقدام عملی مجتمع  تولید آلومینیوم المهدی هرمزآل در مسیر توسعه و رسیدن به خودکفایی  دانست.