دریا نیوزبیانیه بسیج اساتید هرمزگان:آیا دانشگاه محل تظارب آرا و نظریات انسان ساز است یا محل نظریات انسان سوز ؟

دریانیوز:چندی است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و نمایش نماد مردم سالاری در کشور، افراد،اشخاص، گروها ها و جناح های خاص به دنبال سربازگیری در بعضی دانشگاه های استان و ناآرام کردن و زمینه سازی ناآرامی در مجامع علمی واجتماعی کشور را دارند و به نظر می رسد یک اتاق فکر در بیرون دانشگاه ها در حال هدایت این جریان است.

 

، 11:05   /   کد خبر: 31985   /   تعداد بازدید: 441


دریانیوز:چندی است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و نمایش نماد مردم سالاری در کشور، افراد،اشخاص، گروها ها و جناح های خاص به دنبال سربازگیری در بعضی دانشگاه های استان و ناآرام کردن و زمینه سازی ناآرامی در مجامع علمی واجتماعی کشور را دارند و به نظر می رسد یک اتاق فکر در بیرون دانشگاه ها در حال هدایت این جریان است.

چرا با آوردن افراد خاص و ساختارشکن می خواهند جو آرام علمی و سیاسی دانشگاه ها را ملتهب کنند ؟ آیا آوردن سخنرانی که قرآن را زیر سوال می برد عبور از خطوط قرمز نظام نمی باشد ؟ آیا این افراد از قبل شناخته شده نیستند ؟ پس چرا مجوز آنها صادر می شود ؟ به نظر می رسد تاریخ  شبه روشنفکران و به اصطلاح نو معتزلیانی مانند این اقا دیگر تمام شده، با چه هدفی اینان را زنده می کنیم؟

آمدن افراد از گروه ها و جناح های تعریف شده در نظام از اصول گرا یا اصلاح طلب و بیان نظرات و دیدگاه های آنها برای روشن سازی فضای دانشگاه ها بسیار خوب و پسندیده است اما ناگهان فردی با پیشینه خاص و نظرات ضد دینی می آید و افکار جوانان و دانشجویان که به دنبال واقعیت های دینی و جامعه هستند را مغشوش می کند و اسم آن را روشنفکری دینی می گذارند و به دنبال اشاعه افکار به اصطلاح نو معتزلیان هستند.

لازم به یادآوری است که این نظام با خون شهدا آبیاری و رشد یافته و مبنا فکری نظام قرآن و آموزه های آن و دیدگاههای اهل بیت است، پس چگونه به خود اجازه می دهند که ارکان دین و کتاب خدا مورد حمله واقع شود؟  این گونه بیان شود که من قانون اساسی کشور را قبول ندارم، قانون اساسی که عصاره  و میراث خون شهداست و یادگار بیانگذار و معمار انقلاب  حضرت امام است.

آیا حقوق بشر غربی را اشاعه دادن و حقوق بشر اسلامی را نپذیرفتن و آنها را در مبنا روبروی هم قرار دادن کار درستی است؟  از صاحب نظران دیگر ی که در حوزه حقوق بشر و علی الخصوص حقوق بشر اسلامی کار کرده اند بخواهید تا مناظره ای صحیح و عادلانه و با همان شرایط صورت پذیرد.

ما از مسئولین امر در دانشگاه های استان درخواست داریم که همان شرایط را فراهم نموده و از صاحبنظران و انسان های آگاه و منصف دعوت نموده تا دیدگاه های ارائه شده توسط این شخص را نقد و بررسی کرده و جواب دهند تا اندیشه های پاک جوانان و دانشجویان که امانت این کشور و مردمند به انحراف کشیده نشود.

در صورتی که این مسائل به صورت هدایت شده و با اهداف خاص سیاسی غیر اخلاقی و جهت زمینه سازی به برهم زدن آرامش دانشگاه ها و به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  و شورای  اسلامی شهر و روستا و  از بیرون دانشگاه شکل می گیردمسئولین ودستاندرکاران استان نظارت بیشتر نموده تا افراد فرصت طلب و مجرمین سیاسی نتوانند اهداف غیر انسانی خود را عملیاتی کنند.

آیا باید گذاشت تا فتنه دیگری شکل بگیرد و هزینه زیادی برای نظام مقدس ما  تحمیل گردد و بعد مردم ولایت مدار حماسه ای مانند حماسه 9دی  که در پیش رو داریم خلق کنند.

ما نگرانی خودمان را نسبت به این اوضاع و احوال در بعضی دانشگاه های استان ابراز نموده و خواهان پیگیری های مجدانه مسئولین ذیربط در این مورد هستیم تا شاهد تحمیل هزینه های تجربه شده  به نظام مقدسی که با خون شهدا قوام و رشد یافته است و در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، دیگر نباشیم.

بیانیه بسیج اساتید و مراکز اموزش عالی استان هرمزگان