دریا نیوزمنطقه ممنوعه برای بیماران ، ابردود قلیان برآسمان ساحل بندرعباس

دریا نیوز ؛ ساحل بندرعباس بخصوص در پارک های ساحلی غدیر،دولت و ولایت که پذیرای هزاران میهمان وخانواده هرمزگانی ،ایرانی وگاهی خارجی است، همواره صحنه هایی ناخوشایند مشاهده می شود که تاکنون هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

، 09:47   /   کد خبر: 31980   /   تعداد بازدید: 385


ساحل بندرعباس بخصوص در پارک های ساحلی غدیر،دولت و ولایت که پذیرای هزاران میهمان وخانواده هرمزگانی ،ایرانی وگاهی خارجی است، همواره صحنه هایی ناخوشایند مشاهده می شود که تاکنون هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

خانواده هاهنگامی که برای تفریح به ساحل می روند،بادود انواع قلیان های میوه ای ازآنان استقبال می شود وهمین موضوع باعث شده است کسانی که آسم وآلرژی دارند،نتوانند به پارک های ساحلی بروند،زیرا این پارک های ساحلی گاهی آنقدر آلوده می شوند که برای بیماران قلبی وریوی و مبتلایان به آسم وآلرژی منطقه ممنوعه می شود.

اواخر هفته گذشته که میهمانان زیادی از استان های دیگر به هرمزگان آمده بودند و در ماههای پایانی سال تاتعطیلات نوروز که روزبه روز برتعداد میهمانان افزوده می شود، این میهمانان باورود به پارک های ساحلی وسواحل روبروی بازارها ،با صحنه هایی عجیب وحزن انگیز مواجه می شدند ومی شوند.سواحلی که در محاصره قلیان فروشان است وبرخی از آنان درکنار آن به فروش انواع مواد مخدرسنتی وصنعتی نیزمبادرت می ورزند و شنیده می شود که برخی از آنها حتی درقلیان های خود از مواداعتیاد آوری استفاده می کنند تا مشتریان خود را هیچگاه از دست ندهند.از طرفی صحنه حزن انگیزتر این است که علاوه برجوانان،نوجوانان زیر ده سال نیز گاهی مشتری قلیان فروشان هستند وبه راحتی دودقلیان را روی صورت همدیگر می پاشند.

این صحنه عرضه آزادانه قلیان در اماکن عمومی وبااین حجم گسترده در هیچ استانی دیده نمی شود ودر سایراستان ها اجازه نمی دهند دراماکن عمومی قلیان عرضه شود،اما در پایتخت تجارت کشور به راحتی این صحنه ها دیده می شود ومی توان پایتخت عرضه قلیان در ساحل نیز بر آن نام نهاد.شهروندان می پرسند چرا فرمانداری،شهرداری،نیروی انتظامی ،بهداشت و... درمقابل  این پدیده سکوت اختیار کرده اند وآنها را جمع آوری نمی کنند؟آنها باعث تباه شدن نسل نوجوان وجوان جامعه شده اند.قلیان سرآغاز اعتیاد است وبه راحتی درساحل بندرعباس قلیان عرضه می شود.

براستی کدام دستگاه اجرایی مسئول برخورد بااین پدیده است که روزبروز در حال شیوع است؟زنان ومرد انی که باتعدادی قلیان وزغال وارد ساحل می شوند وتاپاسی از شب دودمی فروشند و درآمدهای آنچنانی که از راه دودکردن جوانی وجوانی جوانان ونوجوانان این مرزوبوم کسب می کنند و جوانان ونوجوانان به تباهی کشیده می شوند وهیچ دستگاهی هم خود را مسئول نمی داند.

 

ورود فاضلاب

 

موضوع دیگر این است که ساحل بندرعباس محل ورود فاضلاب های شهری وصنعتی به دریاست که هرتازه واردی را به تفکروامی دارد که چرا مسئولان این شهر اجازه می دهند فاضلاب شهری وصنعتی وارد دریایی شود که دربسیاری از مناطق کشور ودنیا آرزو دارند که دریا داشته باشند؟ دراینجا هم سکوت محیط زیست،شهرداری،شورای شهر و... جای سوال دارد.تاکی دریای خلیج فارس بایستی محل ورود فاضلاب باشد؟آیا مسئولان از خود نپرسیده اند درسایرشهرهای کشور که دریا ندارند، فاضلاب به کجا ختم می شود؟سایر شهرهای دنیاکه دریا دارند،آیا فاضلابشان وارد دریا می شود؟

اینجاضعف از کیست؟چرامسئولان ارشداستان و مسئولان کشوری درمقابل این فاجعه زیست محیطی سکوت کرده اند واقدامی درمقابل مرگ محیط زیست دریایی انجام نمی دهند؟آیااین سکوت ها علامت رضایت است؟چه کسانی از آلودگی ساحل ودریا لذت می برند؟چه کسانی از آلودگی ساحل و دریا منفعت دارند؟ساحلی که از یک طرف بوی قلیان های میوه ای اعتیادآور واز طرفی دیگر بوی فاضلاب ورودی به دریا، عرصه رابرای حضور گردشگران تنگ کرده است.براستی متولی ساحل ودریاکیست؟ چه کسانی درمقابل آلودگی دریا بایستی پاسخگوباشند؟چه کسانی بایستی دراین بخش اقدام کنند؟چه کسانی بایستی اجازه ندهند ساحل ودریا آلود بماند؟ آلوده نشدن دریاوساحل منافع چه کسانی رابه مخاطره می اندازد؟ متاسفانه ساحل وپارک های ساحلی را آنقدر آلوده کرده اند که برخی از صنایع مانند توانیربرای ورود دانش آموزان به  پارک ساحلی زیبایی که دارد،ورودی دریافت می کند.مسئولان نسبت به عاری ماندن ساحل وپارک های ساحلی از آلودگی آنقدر بی تفاوت شده اند که برای ورود به پارک ساحلی شاید اندکی پاکتر بایستی هزینه پرداخت شود. امابراستی آیا مسئولان استان وکشور این صحنه ها را می بینند؟ ای کاش استانداران ادوار گذشته که به استان آمده بودند وبخصوص "مقتدایی" استانداری که پایه گذار پارک ساحلی در بندرعباس شده بود ،دوباره به پارک می رفت ومی دید که اقدامات ارزشمندی که داشته است، اما امروز مورد بی مهری قرار گرفته است.ساحل وپارک های ساحلی که می تواند زیباترین مکان شهرباشند،اما امروز به آلوده ترین جای شهر تبدیل شده است وساحل وپارک ساحلی عاری از دود وفاضلاب برای بندرعباسی هاو میهمانان شهر دست نایافتنی شده است.میهمانانی که از مشاهده این صحنه ها از تعجب انگشت به دهان می مانند وبرای هرمزگانی ها ومسئولانش عادی عادی شده است واگر روزی این صحنه ها وجود نداشته باشد،برایشان جای تعجب است.

علی زارعی