دریا نیوزمخالفت شوراي شهر با دريافت پول از دانش آموزان

دربا نیوز: این  صنایع بایستی هر کدامشان حداقل یک پارک رایگان برای شهر بسازند

، 13:38   /   کد خبر: 31973   /   تعداد بازدید: 549


پارک ساحلي توانير پولي شد
مخالفت شوراي شهر با دريافت پول از دانش آموزان
دربا نیوز: در حاليکه همواره گلايه اي از صنايع غرب بندرعباس وجود دارد که وجود آنها جز آلودگي و ترافيک و... براي مردم عايدي ديگري ندارند ونه جوانان استان در اشتغال در اين صنايع سهم چنداني دارند ونه اين صنايع در احداث مراکز درماني، آموزشي، فضاي سبز  و... چندان سهيم نيستند که برخي از نمايندگان مجلس نيز بارها نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده اند  .از طرفي ديگر براساس قانون اين صنايع موظفند که فضاي سبز را در محيط خود واطرافشان داشته باشند تا اينکه اندکي از اثرات آلودگي ها کاسته شود وديگران نيز بتوانند از اين فضاي سبز و پارک ها استفاده کنند.شوراهاي شهر وشهرداران بندرعباس در ادوار مختلف نسبت به اين موضوع گلايه مند بوده اند که چرا صنايع غرب بندرعباس علي رغم آلايندگي و آلودگي هايي که دارند،اما سهمي در توسعه فضاي سبز وتلطيف هوا ندارند ،درصورتيکه آنها بايستي در فضاي سبز نقش آفريني کنند .يا مسئولان درماني استان هم بارها تاکيد داشته اند که بايستي در ساخت مراکز درماني مشارکت کنند واين صنايع بيمارستان هاي مجهز داشته باشندو در بخش ورزش نيز بارها تاکيد شده است که بايستي صنايع از ورزش استان حمايت کنند که متاسفانه تاکنون هيچ اقدامي در اين بخش ها انجام نشده است و خواسته مسئولان وشهروندان،نمايندگان مردم در مجلس وشوراي شهر هم محقق نشده است.
شرکت مديريت توليد برق هرمزگان (توانير) نيز در راستاي تحقق اين مهم گام برداشته وپارک ساحلي احداث کرده است که باعث شده است که هم خانواده هاي کارکنان وهم ساير شهروندان از آن استفاده کنند وبه اذعان خودشان جزو
پارک هاي خوب کشور محسوب مي شود ومقام هايي هم در حوزه فضاي سبزش کسب کرده اند.اما در روزهاي اخير چندين مورد گلايه مردمي داشتيم  وبا روزنامه تماس هايي داشتند وعنوان مي کردند که شرکت توانيز براي ورود به اين پارک ساحلي از دانش آموزان مبالغي بين هزار تا ده هزار تومان از دانش آموزان دريافت مي کنند.آنها عنوان مي کردند تاسال گذشته که دانش آموزان در فصل خنک سال به اين پارک مي رفتند ،بصورت رايگان بوده و امسال از دانش آموزان هزينه دريافت مي کنند.آنها از اين وضعيت
گلايه مند بودند وخواستار تهيه گزارشي در اين زمينه شدند.ما نيز با تعدادي از اعضاي شوراي شهربندرعباس، «حسيني» مسئول روابط عمومي شرکت مديريت توليد برق و «اغري» شهردار شهرک توانير در اين زمينه گفتگو کرديم.در اين گزارش با ماهمراه باشيد.
  مصوبه شوراي شهرک است
«حسيني» مسئول روابط عمومي شرکت مديريت توليد برق در زمينه دريافت هزينه  از دانش آموزان به عنوان ورودي گفت: ساحل شهرک توانير که ساحل خصوصي نيروگاه بندرعباس است و در آنجا هزينه وفضاي سبز وآلاچيق احداث شد وتاپارسال رايگان بود که فضاي سبز خراب
مي شد.يک روز 600نفردانش آموز مي آمدند وباعث شلوغي شهرک مي شدند و ادوات بازي را خراب
مي کردند. تنها کاري که شوراي شهرک مصوب کرد براي کم کردن ورودي به پارک ساحلي  و از طرفي تامين
هزينه هايش، اين بود که هزينه اي از دانش آموزان بگيريم. چون توانير وشرکت توليد برق هيچگونه هزينه اي براي  
هزينه  هاي پارک پرداخت نمي کند ومي گويند که خود ساکنان هزينه آنرا تامين کنند.دانش آموزان ومعلمان هم توجهي ندارند و فضاي سبز را خراب مي کنند .براساس اين مصوبه ، مدارس دولتي هزارتومان  ومدارس غيردولتي 2500تومان به ازاي هرنفر مصوب کردند که بگيريم. وي در مورد اثرگذاري اين طرح هم گفت:حتي حراست وخدمات شهرک و گفتند که اين پول هم نگيريد وکسي نيايد ساحل شهرک. زيرا تخريب فضاي سبز ادامه دارد.ما خواسته ايم با اجراي اين طرح،
دانش آموزان نيايند ويا اينکه مي آيند دقت بيشتري در حفظ فضاي سبز شود.
وي گفت: متاسفانه دانش آموزي بي حجاب بود و وقتي که اعتراض کرديم، دانش آموز گفت:من 50هزارتومان هزينه داده ام و مي خواهم راحت باشم که متوجه شديم که برخي از مدارس خودشان  هزينه چندبرابري را از دانش آموزان
مي گيرند.وي در مورد منحل شدن تيم فوتبال ليگ برتري هم گفت که به دليل مشکلات مالي اين تيم منحل شد.
«اغري»شهردار شهرک توانير نيز گفت: بدليل اينکه متاسفانه کشت گل هاي فصلي داريم و در هر بازديد 400تا500نفربازديد کننده داريم که فضاي سبز ماراتا 90درصد تخريب مي کنند و لامپ ها را مي شکنند وغيرقابل استفاده مي شوند و گل هاي فصلي از بين مي برند وسنگ هاي سرويس بهداشتي را خرد مي کنند.شوراي شهرک تصويب کرد که برا ي مدارس دولتي هزار وغيرانتفاعي 2500تومان است ومابقي سوء استفاده توسط مدارس تا50هزارتومان به ازاي هرنفر مي گيرند.با اين مبلغي که مي گيريم نواقص را برطرف مي کنيم.
  فقط آلودگي را به شهر تحميل مي کنند
«عباس پوريان» عضور شوراي شهر بندرعباس در خصوص دريافت هزينه بابت ورود دانش آموزان به پارک ساحلي توانيرهم گفت:متاسفانه پس از تحقيق متوجه شدم که اين خبر موثق است و بانهايت تاسف بايستي بگويم مسئولان مربوطه در بخش ورزش،تيم فوتبال ليگ برتري را منحل کردند و بجاي ارائه خدمات شهري به شهروندان،از
دانش آموزان هزينه دريافت مي کنند که دريافت اين هزينه
 شرم آور است. وي گفت:اين صنايع فقط آلودگي را به شهر تحميل
مي کنند و عايدي ديگري براي شهر ندارند و خودشان رفت وآمد به شهر دارند واز خدمات شهر استفاده مي کنند،آن وقت از دانش آموزان بابت ورود به پارک هزينه دريافت مي کنند.وي اين محدوديت را ظلم به شهروشهروندان دانست.
  توانير براي شهروندان بايستي پارک بسازد
«اسلام باوقار»ديگر عضو شوراي شهر بندرعباس نيز بااظهار تاسف از اين وقوع اين موضوع گفت: کاملابا اين موضوع مخالفم و صنايع وتوانير بايستي با نگاه آموزشي وفرهنگي به اين موضوع بنگرند.وي باانتقاد شديد از دود و آلودگي که آنها در شهر ايجاد مي کنند،تاکيد کرد اين صنايع بايستي هرکدامشان حداقل يک پارک رايگان براي شهر بسازند که اين کار را که نمي کنند،به ازاي ورود دانش آموزان به پارک آنها، از دانش آموزان هزينه دريافت مي کنند که توجيه پذير نيست .وي افزود: مگر اين پارک چقدر هزينه دارد که بايستي هزينه اش را دانش آموزان پرداخت کنند؟وظيفه توانير است که فضاي سبز را براي شهروندان در ازاي آلودگي که ايجاد
مي کنند، نه اينکه در ازاي ورود دانش آموزان به پارک ساحلي شان از آنان هزينه دريافت کنند.حق دانش آموزان وشهروندان است که از فضاي سبز وپارک صنايع استفاده کنند.باوقار گفت:صنايع آلاينده غرب شهر بندرعباس بايستي به حقوق شهروشهروندي احترام بگذارند و فضاي سبز ايجاد کنند، نه اينکه اينگونه برخورد کنند .برخي از مديران صنايع غرب براي خوش خدمتي به مديران بالا دستي ودرآمدزايي براي مرکز،شهر وشهروندان را از حقوقي محروم مي کنند.
  بايستي در ازاي مشکلات زيست محيطي،پارک بسازند
«هومن رفيعي بندري» ديگر عضور شوراي شهر بندرعباس نيز با مخالفت شديد از اجراي اين طرح در پارک ساحلي شهرک توانير گفت: شوراي شهر بدنبال اين است که از صنايع پول بگيرد و در محدوده شهر پارک وفضاي سبز ايجاد کند،حال جاي سوال دارد که چرا توانير از دانش آموزان به ازاي ورود به پارک ساحلي پول دريافت مي کند؟
رفيعي گفت: در واقع صنايع بدليل مشکلات زيست محيطي که ايجاد مي کنند ،بايستي فضاي سبز وپارک را هم براي شهر وشهروندان ايجاد کنند و چنين اقدامي نادرست است.
وي افزود: اين موضوع در حال حاضر برعکس شده است، يعني اينکه آنها فضاي سبز وپارک که در محدوده شهر
نمي سازند ،حتي از دانش آموزان بابت ورودشان به پارکشان هزينه دريافت مي کنند که غيرقابل قبول است.

علی زارعی