دریا نیوزجهنم قیمت دربهشت خارج از فصل محصولات کشاورزی

دریانیوز: درحالیکه هرمزگان به دلیل داشتن آب وهوای بهاری در پاییزو زمستان، به بهشت محصولات خارج از فصل کشاورزی درآمده است و می تواند بسیاری از محصولات مورد نیاز سایر استان های کشور را که در یخبندان قرار دارند،تامین کند، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت از کشاورزان استان، محصولاتشان روی دستشان مانده است وهرساله متحمل ضررهای جبران ناپذیر می شوند. وضعیتی که هرسال تکرار می شود.باکمال تاسف بایدگفت خریدتضمینی برای محصولات کشاورزی وجود ندارد و سود کشاورزی فقط به جیب دلالان می رود، دلالانی که روی سرقیمت محصول می زنند تا کشاورز مجبور شود محصولش را با کمترین قیمت به آنها بفروشد

، 15:35   /   کد خبر: 31970   /   تعداد بازدید: 590


 عدم برداشت، بصرفه تراز برداشت

جهنم قیمت دربهشت خارج از فصل محصولات کشاورزی

دریانیوز: درحالیکه هرمزگان به دلیل داشتن آب وهوای بهاری در پاییزو زمستان، به بهشت محصولات خارج از فصل کشاورزی درآمده است و می تواند بسیاری از محصولات مورد نیاز سایر استان های کشور را که در یخبندان قرار دارند،تامین کند، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت از کشاورزان استان، محصولاتشان روی دستشان مانده است وهرساله متحمل ضررهای جبران ناپذیر می شوند. وضعیتی که هرسال تکرار می شود.باکمال تاسف بایدگفت خریدتضمینی برای محصولات کشاورزی وجود ندارد و سود کشاورزی فقط به جیب دلالان می رود، دلالانی که روی سرقیمت محصول می زنند تا کشاورز مجبور شود محصولش را با کمترین قیمت به آنها بفروشد.

دلالان و واسطه هایی که بدون تلاش ،سودهای دهها میلیونی می برند.اما کشاورزانی که ماهها وقت وهزینه ونیروی انسانی خود را برای کاشت محصولات کشاورزی گذاشته اند، اما در زمان برداشت دسترنجشان، به ناگاه متوجه می شوند که قیمت محصول آنقدر پایین است که محصولاتی را که برداشت کرده اند،برمی گردانند ویا روی زمین می ریزند وبعد هم تصمیم می گیرند که بقیه محصولاتشان را برداشت نکنند تا کمتر ضرر کنند. زیرا می دانند که اگر بااین وضعیت بازار اگر که محصولشان را برداشت نکنند،ضررشان کمتر از زمانی است که محصولشان را برداشت کنند.حداقل بخشی از هزینه های دیگر را متحمل نخواهند شد.

محصولات کشاورزی در زمین های کشاورزی آماده برداشت هستند،اما ارزانی قیمت آنها باعث شده است که عدم برداشت محصولات کشاورزی به صرفه تر از برداشت محصولات باشد.زیرا اگر کشاورز محصولش را برداشت نکند، فقط هزینه کود،آب وبرق وبذر و... داده است واگر بخواهد برداشت کند،بایستی هزینه کارگربرای برداشت محصول به ازای هرنفر روزانه بین ۳۰تا۵۰هزارتومان،خرید سبد وپلاستیک برای بسته بندی محصول،کرایه حمل و... را بایستی متحمل شود که کشاورزان ترجیح می دهند محصولاتشان را از شاخه جدا نشوند تاخشک وخراب وطعمه دام ها شوندتاضررشان کمترشود.

در چندهفته اخیر که برای تهیه گزارش به مناطق مختلف استان و روستاها رفته ایم،کشاورزان نسبت به این موضوع بسیار گلایه مند بودند واظهار می دارند که مسئولان استان هیچگونه حمایتی را از کشاورزان ندارند.آنها شعارهای قشنگ می دهند،اما در زمانی که کشاورزان نیاز به حمایت دارند،کسی را نمی بینید که حامی کشاورزان باشد. محصولاتشان راتضمینی نمی خرندو حتی صنایع تبدیلی در استان وجودندارد.

کشاورزان معتقدند اگر که دولت اعلام کند که حاضر است محصولات را باقیمت مناسبی بخرد که کشاورز ضرر نکند ، دلالان هم تلاش می کنند که قیمت مناسبی را برای خرید محصول اعلام کنند.

عدم ورود دولت برای خرید محصولات باعث می شود که کشاورزان متضرر شوند ومحصولات شان روی زمین بماند واز طرفی یکی دوماه دیگر قیمت همان محصولات در بازار دهها برابر شود.گوجه فرنگی که هم اکنون ۲۰۰تومان است، یک ماه دیگر آنقدر این محصول کمیاب می شود که مانند هرسال تاکیلویی حدود ده هزارتومان هم می رسد.درصورتیکه همین محصول را اگر باقیمت مناسبی از کشاورز بخرند، هم کشاورز اینقدر متضرر نمی شود و هم در زمستان شهروندان با کمبوداین محصول مواجه نمی شوند ومجبور نمی شوند که گوجه راکیلویی چندین هزارتومان بخرند.متاسفانه این سناریو هم هرسال تکرار می شود وکشاورزان، شهروندان و مسئولان هم گویا به این سناریوی تکراری عادت کرده اند و هیچگاه فکر اساسی در این بخش نشده است.

محصولات کشاورزی در حالی تولید می شوند که ماهها آب در کنار ریشه هایشان رها می باشد تا ثمر دهند،اما در زمان ثمردهی وبرداشت، قیمت ها بگونه ای می شود که محصولاتی که اینقدر آب خورده اند،کود زده شده اند، مراقبت شده اند وبرای برداشت وفروششان نیاز است که کارگرانی محصولات را برداشت کنند،پلاستیک وسبدهایی برای بسته بندی داشته باشند و باخودروهایی حمل شوند که بایستی بارنامه بگیرند ، اما پس از بردن به میدان فروش محصولات کشاورزی، کشاورز ترجیح می دهد که محصولاتش را برگرداند وبعد از آن هم تصمیم می گیرد که پروژه برداشت محصول را متوقف کند.

 بدهکاران بانکی

 کشاورزانی که همچنان بدهکاران بانک ها هم هستند وتسهیلات بانکی گرفته اند وسود وجرایم به آنها تعلق گرفته است و وعده های دولت برای بخشش سود وجرایم دیرکرد فقط در حد شعارباقی ماند وعملی نشد.

بااین وضعیت موجود که کشاورزی سودی ندارد ،کشاورزان هرسال متحمل ضرر می شوند ونمی توانند بازپرداخت تسهیلات بانکی داشته باشند و حمایتی هم از این قشر در هیچ بخشی صورت نمی گیرد، برخی از آنها تصمیم می گیرند که از تولید کننده بودن به مصرف کننده شدن روی آورند وکسب وکاری دیگر را برگزینند وبرخی حتی روستاها را هم ترک کنند.فرزندان جوانشان هم که وضعیت کشاورزی را می بینند،تصمیم می گیرند که به شغل کشاورزی نیندیشند وراهی حاشیه شهرها شوند.

قیمت های ارزان

متاسفانه درحالیکه در استان های دیگر کشور برف ویخبندان است و امکان کشت صیفی جات وجود ندارد وانتظار است که گوجه ،بادمجان و... آنها از استان های جنوبی تامین شود، اما قیمت خرید محصول در هرمزگان بحدی پایین است که کشاورزان چندان میلی برای برداشت محصول شان ندارند.قیمت گوجه فرنگی به ۲۰۰تا۲۵۰تومان و بادمجان حتی به زیر۱۰۰تومان هم رسیده است وباعث متضررشدن کشاورزان شده است.البته این سناریو تکراری است و هیچگاه مسئولان ارشد استان برای این بخش چاره اندیشی نکرده وکشاورزان به حال خود رها شده اند.کشاورزانی که باید خودروها را پراز محصول کنند وبرای فروش ببرند، حال دیگر محصولاتشان به فروش نمی رود وبازمی گردند.کشاورزانی که تولیدکننده وکارآفرین هستند. کشاورزانی که می توانند محصولات کشاورزی میلیون ها نفر را در استان تولید کنند،اما مورد بی مهری واقع شده اند وفریادرسی ندارند.

انتقاد نماینده مجلس

"احمد مرادی" نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بارهادر سفر به روستاهای استان هرمزگان و پس از دیدن وضعیت کشاورزان وشنیدن مشکلات کشاورزان، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است وبه عنوان نماینده مردم از مسئولان خواسته است که مشکلات کشاورزان را مرتفع کنند که متاسفانه گوش شنوایی نبوده است.

مرادی در جمع کشاورزان روستای "گودو" گفت:کشاورزان باید بدون دغدغه از فروش محصول ،اقدام به کاشت وبرداشت کنند.

مرادی افزود:کشاورزان دراین بخش مشکلات زیادی دارند که باید این مشکلات هرچه زودتر رفع شود تا با خیالی آسوده به کشت و زرع بپردازند.

مرادی افزود:کشاورز بعنوان یک فرد مولد وفعال باید بدون دغدغه از فروش محصول اقدام به کاشت و برداشت نماید و در پایان فصل هم زحماتش بی نتیجه نماند .

وی در خصوص راه های ارتباطی روستایی گفت:راههای مواصلاتی بین روستاها یکی از مشکلاتی است که وظیفه اداره راه است تا این مشکل روستاها هم حل شود چرا که راه بعنوان یک زیرساخت اساسی تاثیرزیادی در اقتصاد روستا وشهر دارد.

مرادی با اشاره به مشکلات حوزه آموزشی دراین روستا گفت: در حوزه آموزش و پرورش مشکلات و نواقص زیادی داریم ، از جمله پایه آموزشی دانش آموزان ضعیف بوده و انها آسیب می بینند، تجهیزات و امکانات اولیه را برای انها فراهم نکرده ایم و انتظار داریم که دانش آموزان نمرات درخشان داشته باشند این آسیب جزء موارد جدی است که باید دنبال کنیم تا کاری برای دانش آموزان استان و روستاها انجام دهیم وبا خیالی آسوده به تحصیل بپردازند.

علی زارعی