دریا نیوزتاثير كلسيم و ويتامين D در جلوگيري از شكستگي هاي استخوان

، 03:20   /   کد خبر: 2800   /   تعداد بازدید: 530دريانيوز : حتي مصرف كوتاه مدت مكمل هاي كلسيم و ويتامين D مي تواند به ميزان زيادي خطر شكستگي هاي استخوان رادر زنان كاهش دهد.
ويتامين D در جذب كلسيم به بدن كمك ميكند كه آن هم يك عنصر حياتي براي استخوان سازي و ترميم آن است.
همچنين سابقه انجام فعاليت هاي ورزشي خطر شكستگي ها را درميان زنان كاهش داده و سيگار كشيدن اين احتمال را افزايش مي دهد.
نكته جالب اين است كه مكمل هاي كلسيم و ويتامين D درچنين مدت كوتاهي چنين اثر قابل توجهي را اعمال مي كنند.
به نظر مي رسد مصرف اين مكمل ها راه آسان و اميدوار كننده اي براي ارتقاي سلامت زنان باشد.