دریا نیوزاين قند پوسيدگي هاي دنداني را كاهش مي دهد

، 03:19   /   کد خبر: 2799   /   تعداد بازدید: 710


 


دريانيوز : زايليتول تركيب جايگزين قند در برخي محصولات غذايي حتي در مقادير كم بر جمعيت باكتريايي حفره دهاني تاثير مي گذارد. از طرف ديگر دريافت زياد آن مورد نياز است تا باتوليد اسيد بين دندانها مقابله كند.
زايليتول يك الكل قندي است كه با احياي قند زايلوز يا قند چوب توليد مي شود. زايليتول بطور طبيعي در ميوه ها / انواع توت مانند توت فرنگي و گلابي يافت مي شود.
اين قند در محصولات غذايي و شيرين هاي بدون قند بويژه در آدامس هاي بدون قند بكار مي رود.
آدامس هاي بدون قند و حاوي زايليتول با افزايش ترشح بزاق و كاهش باكتري هاي دهاني در جلوگيري از پوسيدگي هاي دنداني نقش دارند. محصولاتي كه تنها منبع قني آنها زايليتول است تقريبا شيرين به نظر مي رسند و يك سوم شيريني آنها به همين قند مربوط مي شود.
بنابراين مصرف آدامس هايي كه روي بسته آنها عبارت بدون قند يا SUGAR FREE نوشته شده نه تنها براي سلامت دندان ها مضر نيستند بلكه با افزايش ترشح بزاق و جلوگيري از تشكيل اسيد در لابلاي دندان ها از پوسيدگي هاي دنداني جلوگيري مي كنند.