دریا نیوزخوردن سير كلسترول را كاهش نمي دهد

، 03:07   /   کد خبر: 2789   /   تعداد بازدید: 615


 


دريانيوز: محققان دانشگاه استنفورد در كاليفرنيا دريافته اند كه خوردن سير اثر چنداني در كاهش كلسترول بد خون (LDL) ندارد.
به گزارش ساينس ديلي اين محققان يافته فوق موجب شگفتي آنان شد زيرا پيش از اين مشخص شد رد شرايط آزمايشگاهي سير در جلوگيري از توليد كلسترول موثر بود.
طي يك دوره شش ماهه 192 فرد بزرگسال با كلسترول نسبتا بالا به چهار گروه تقسيم شده و شش روز در هفته معادل يك گل سيرمتوسط خوردند نمونه هاي خون آنان مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج اثر قابل ملاحظه اي از تاثير سير رابر غلظت كلسترول LDL يا سطوح تري گليسيريد نشان ندادند.
اين درحالي است كه تحقيقات گذشته در حيوانات تاثير سير را در كاهش كلسترول LDL نشان داده بودند.