دریا نیوزسويا، اكسير جواني

، 02:31   /   کد خبر: 2329   /   تعداد بازدید: 686


 دريانيوز : عده اي از محققان معتقدند، خوردن سويا و فرآورده هاي آن و همين طور خوردن دانه كتان، مي تواند توليد استروژن را در دوران يائسگي افزايش دهد.
دكتر مارك والكوميت، استاد پزشكي دانشگاه موناش در ويكتوريا استراليا در تحقيق جالبي نشان داده است كه فعاليت استروژني در اثر خوردن سويا و دانه كتان افزايش مي يابد.
در اين تحقيق 25 نفر زن در دوران يائسگي كه تحت درمان با استروژن نبودند(استروژن نمي خوردند) مورد بررسي قرار گرفتند و پس از دو هفته استفاده از رژيم غذايي معمول خودشان، دو هفته از رژيم غذايي سرشار از فرآورده هاي آرد سويا و همچنين از جوانه هاي شبدر يا دانه كتان استفاده كردند.
طي اين تحقيق مشخص شد كه هر دو مواد فوق، فعاليت توليد استروژن در زنان را افزايش دادند.البته فقط فرآورده هاي پروتئيني سويا نظير آرد سويا، آجيل سويا و فرآورده هاي آرد سويا و شير سويا فعاليت استروژني را افزايش مي دهند، ولي روغن سويا و سس سويا اين اثر را ندارند.
زماني كه توليد هورمون استروژن در زنان متوقف مي شود، وارد دوران يائسگي مي شوند، در اين دوران تا مدتي از عوارض ناراحت كننده يائسگي نظير داغ شدن (به اصطلاح گر گرفتن)، ناراحتي هاي عصبي و روحي رنج مي برند. فقدان استروژن ممكن است احتمال خطر حمله هاي قلبي و پوكي استخوان را نيز در سالهاي بعد افزايش دهد.