دریا نیوزچاي سبز خطر مرگ قلبي را كاهش مي‌دهد

، 23:51   /   کد خبر: 2319   /   تعداد بازدید: 557


    دريانيوز : مطالعه‌اي تازه در ژاپن نشان مي دهد كه نوشيدن چاي سبز مي تواند خطر مرگ در اثر ابتلا به گروهي از بيماريها را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.
به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران- واحد علوم پزشكي تهران - به نقل از پايگاه اينترنتي نشريه انجمن پزشكي آمريكا محققان با بررسي اطلا‌عات پزشكي بيش از 40 هزار نفر دريافتند كه چاي سبز خطر مرگ در اثر بيماري قلبي را بيش از بيست و پنج درصد كاهش مي‌دهد.
با اين وجود برخي متخصصان قلب در انگليس مي‌گويند كه اين فوايد ممكن است ناشي از رژيم غذايي ژاپني ها در كل باشد زيرا غذاهايي كه مردم اين كشور عادت به مصرف آنها دارند از غذاهاي رايج در غرب سالم تر است.
صرفنظر از آب، چاي پرمصرف ترين نوشيدني در جهان است و هرساله سه ميليارد كيلوگرم چاي در جهان توليد مي‌شود.
مطالعات انجام شده در آزمايشگاهها و روي حيوانات نشان داده است كه بويژه چاي سبز در مقايسه با چاي تيره داراي فوايد زيادي براي سلا‌متي است.
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد در حدود 80 درصد مردم ژاپن چاي سبز مي‌نوشند به طوري كه بيش از نيمي از آنها روزانه سه فنجان يا بيشتر از آن مصرف مي كنند.
در مطالعه‌اي يازده ساله درباره تغذيه و نوشيدن چاي سبز در ميان ژاپني‌ها معلوم شد ميزان مرگ بر اثر كليه عوامل براي كساني كه روزانه‌ 5 فنجان يا بيشتر چاي سبز نوشيده بودند در مقايسه با كساني كه يك فنجان يا كمتر نوشيده بودند 16 درصد كمتر بود.
مطالعه 7 ساله براي كشف علل خاص مرگ و مير نيز نشان داد كه خطر مرگ در اثر بيماري قلبي براي گروهي كه 5 فنجان يا بيشتر چاي سبز مي نوشند 26درصد كمتر بود.
پژوهشگران همچنين از اين مطالعات دريافتند فوايد چاي سبز ظاهرا براي زنان بيشتر بود.
زناني كه روزانه پنج فنجان يا بيشتر چاي سبز مي‌نوشيدند در مقايسه با كساني كه يك فنجان يا كمتر مصرف مي كردند 31 درصد كمتر باخطر مرگ در اثر بيماري قلبي روبرو بودند.