دریا نیوزافزودني‌ها و نقش آنها در صنايع غذايي

، 22:50   /   کد خبر: 2308   /   تعداد بازدید: 661


 دريانيوز : افزودني‌هاي غذايي موادي هستند كه طي فرآيندسازي يا توليد يك محصول غذايي به آن افزوده مي‌شوند.

افزودني‌ها پنج عملكرد اصلي دارند:
1- حفظ ثبات محصول غذايي: امولسيون كننده‌هاي مورد استفاده در صنايع غذايي بافت ثابتي را فراهم كرده از جدا شدن اجزاي محصول جلوگيري مي‌كنند. تثبيت‌كننده‌ها و تغليظ‌كننده‌ها نيز موجب يكنواختي بافت آن مي‌شوند و عواملي هم براي جريان آزاد مواد بكار مي‌روند.
2- ارتقا يا حفظ ارزش غذايي: غني‌سازي مواد غذايي امكان بهبود وضعيت تغذيه‌اي جمعيت را فراهم مي‌كند. براي مثال ويتامين‌ها و املاح معدني به بسياري از غذاها شامل آرد، غلات، مارگارين و شير افزوده مي‌شوند. اين كار كمبود ويتامين‌ها و عناصر معدني در رژيم غذايي افراد را جبران مي‌كند.
3- حفظ طعم و كيفيت: آلودگي باكتريايي باعث وقوع بيماري‌هاي ناشي از مواد غذايي مي‌شود. نگهدارنده‌ها فساد حاصل از هوا، قارچ‌ها، باكتري‌ها يا مخمرها را كاهش مي‌دهند. نگهدارنده‌هايي همچون آنتي اكسيدان‌ها با جلوگيري از فساد چربي‌ها به حفظ طعم مواد غذايي كمك مي‌كنند. جلوگيري از قهوه‌اي شدن ميوه‌ها در معرض هوا نيز از ديگر اثرات مواد نگهدارنده است.
4- كنترل اسيديته و قليائيت ، و قابليت تخمير: برخي افزودني‌هاي خاص با تغيير اسيديته مواد غذايي به حفظ طعم، رنگ يا بوي مطلوب كمك مي‌كنند. عوامل تخميركننده‌اي كه در اثر حرارت اسيد آزاد مي‌كنند با مايه خمير واكنش داده منجر به پخت بهتر بيسكوئيت و ديگر مواد مي‌شود.
5- رنگ دهي و بهبود عطر و بوي مواد غذايي: بسياري از ادويه‌ها و طعم‌دهنده‌هاي طبيعي و سنتيك بهترين طعم و بو را به ماده غذايي مي‌دهند و رنگ‌هاي غذايي نيز به ظاهر بهتر محصولات كمك مي‌كنند.