دریا نیوزعصاره چاي و درمان پوست آسيب ديده از پرتو درماني

، 03:07   /   کد خبر: 1963   /   تعداد بازدید: 629


 


دريانيوز : عصاره چاي درمان موثري براي بيماراني است كه از آسيب پوستي ناشي از پرتودهي براي سرطان رنج مي‌برند.
به گزارش ساينس ديلي ، محققان مي‌گويند اين اثر تا حدي مربوط به خواص ضدالتهابي چاي است. براساس اين مطالعه چاي با ممانعت از راههاي التهابي ، در يك سطح سلولي براي جلوگيري از التهاب عمل مي‌كند.


همچنين مشخص شده عصاره‌هاي چاي طول مدت آسيب وارده به پوست در اثر پرتو را در بيماراني كه تحت پرتو درماني قرار دارند تا 10 روز كاهش مي‌دهد.
اثر عصاره‌هاي چاي سبز در اين خصوص بيش از چاي سياه است. همچنين عصاره چاي رها شدن سايتوكاين‌هاي پيش التهابي مانند IL-1beta، IL-6، IL-8، TNFα و PGE2 در گلبول‌هاي سفيد خون در محيط كشت را كاهش مي‌دهد و در اين مورد هم چاي سبز اثر بيشتري دارد.
گفته مي‌شود احتمالا محتواي بالاي پلي فنل‌ها در چاي مسوول فعاليت زياد ضدالتهابي آنهاست اما احتمالا روش‌هاي ديگري نيز در اين اثر دخالت دارند.