دریا نیوزحبوبات و ماهي مانع ابتلا به آسم

، 02:34   /   کد خبر: 1959   /   تعداد بازدید: 615


دريانيوز : تحقيق نشان داد ميانگين ابتلاي كودكاني كه مقدار كافي حبوبات و ماهي مي خورند به نسبت كودكان ديگر به تنگي نفس و آسم بسيار اندك است.
به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، دكتر اچ ايه اسميت از مركز تحقيقات بهداشت عمومي و محيط زيست هلند با همراه همكارانش با انجام اين تحقيق، به اين نتيجه رسيدند كه افزايش ابتلا به تنگي نفس در جوامع غربي چه بسا كه به تغيير رژيم هاي غذايي آن ها ارتباط داشتهب اشد.
محققان با انجام تحقيق و بررسي كودكان دريافتند احتمال ابتلا به تنگي نفس و آسم در ميان كودكان با افزايش خوردن ميوه، سبزي، فرآورده هاي لبني، حبوبات و ماهي، بسيار كاهش پيدا كرد.
اين گروه تحقيق هلندي به منظور دستيابي به علل ارتباط حساسيت و تنگي نفس در كودكان، 598 كودك 8 تا 13 ساله را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج اوليه نشان داد خوردن حبوبات و ماهي 54 تا 66 درصد ابتلا به تنگي نفس را كاهش مي دهد.
محققان مي گويند تحقيقات آينده نشان خواهد داد خوراك و تنگي نفس و تغيير رژيم هاي غذايي، رابطه بسياري با يكديگر دارند.