دریا نیوزنقش مردم درتعيين سرنوشت خود

دريانيوز : شوراها يكي  از نهادهاي مدني تاثيرگذار بوده و وحدت در انتخابات يكي از شاخص هاي مهمي است  كه  بر آن تاكيد شده است>>>
، 23:42   /   کد خبر: 1659   /   تعداد بازدید: 375


دريانيوز : شوراها يكي  از نهادهاي مدني تاثيرگذار بوده و وحدت در انتخابات يكي از شاخص هاي مهمي است  كه  بر آن تاكيد شده است.
   با توجه به حساسيت سياسي فعلي و زوم كردن دشمنان بر امور داخلي كشور از جمله برگزاري انتخابات، تنها راه استقرار مردم‌سالاري ديني و تحقق آرمان‌هاي انقلاب، استفاده از راهكارهاي دمكراتيك است و يكي از اين راهكارها حضور فعال و تأثيرگذار در عرصه‌هايي چون انتخابات است.
     مردم به اين باور رسيده‌اند كه زمان آزمون و خطا را پشت سرگذاشته و نحوه حضور آنها در انتخابات تأثيرگذار است، خود اين امر انگيزه مناسبي براي حضور است.
     مردم دريافته‌اند كه تغييرات و انتقال قدرت هميشه از طريق صندوق را‡ي انجام مي‌شود.
     مردم وقتي مشاهده كنند شركت و يا عدم شركت آنها در انتخابات اثرات منفي يا مثبت مستقيمي بر زندگي و جامعه آنها به همراه خواهد داشت به يقين براي رسيدن به وضعيت بهتر تلاش مي‌كنند و فعاليت‌ها و اثرگذاري خود را در اين عرصه افزايش مي دهند.
     نمي توان منكر نقش نظارتي مردم درتعيين سرنوشت سياسي -اجتماعي  وفرهنگي خودشد چرا كه آنان با آگاهي كامل در عرصه هاحضور دارند و خوب را از بد تشخيص مي دهند. 
     توسعه  پايدار مفهمومي است كه با حضور شوراها معنا مي يابد وبا رويكرد عملگرايانه شوراهاست كه مي توان اميد داشت مشكلات ونواقصات شهري مانند ترافيك، آلودگي هوا و مسكن حل شده و شهروندان به افزايش كيفيت زندگي خود اميدوار گردند.
     بسياري از مردم رنج و درد فراواني را تحمل مي‌كنند و بايد در جهت رفع معضلات آنها گام برداريم. شوراي شهر از جمله نهادهايي  است كه مي تواند راهكارهاي فراواني را در مباحث معضلات شهري ارائه دهد.
     بايد گفت يكي از راهكارهايي  كه مي‌توان به مدد آن شهري راحت‌تر براي مردم فراهم كرد دخيل‌كردن مردم در امور مديريت شهري است.
    در شوراها اداره شهر بدون دخالت واقعي مردم امكان‌پذير نيست ونياز است كه شهروندان درمديريت شهروروستاي خود مشاركتي فعال داشته باشند. پس بياييم دراين زمان اندك با گزينش افراد كارآمد و متخصص عرصه را جهت آينده اي روشن مهيا نماييم.
                                                                                                                  فروغ مسلم زاده