دریا نیوزمعاون فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي:برخورد شديد با قاچاق محصولا‌ت سينمايي و تخلفات سمعي و بصري

دريانيوز : با راه اندازي شعبات تخصصي رسيدگي به قاچاق محصولا‌ت سينمايي، روند برخورد با تخلفات سمعي و بصري شدت مي يابد>>>

، 23:31   /   کد خبر: 1656   /   تعداد بازدید: 335


دريانيوز : با راه اندازي شعبات تخصصي رسيدگي به قاچاق محصولا‌ت سينمايي، روند برخورد با تخلفات سمعي و بصري شدت مي يابد. معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي هرمزگان در دومين جلسه بررسي مسائل و مشكلات فروشگاه هاي عرضه محصولا‌ت فرهنگي با اعلام اين خبر افزود: با درايت رئيس كل دادگستري استان و دادستان محترم بندرعباس و همچنين پيگيري هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي از اين پس با بهره گيري از ظرفيت دو شعبه تخصصي قضايي برخورد با پديده قاچاق سينمايي و تخلفات سمعي و بصري وارد مرحله تازه اي شده است.
    "همايون اميرزاده" با اشاره به آشفتگي هاي موجود در چگونگي عرضه توليدات سينمايي در شبكه نمايش خانگي گفت: همه متوليان  امر براي سامان دادن به ناهنجاري هاي اين عرصه توليدات سينمايي در شبكه توزيع خانگي گفت: همه متوليان امر براي سامان دادن به ناهنجاري هاي اين عرصه تعامل كامل دارند و بزودي آثار اين تعامل و همدلي نمايان مي شود . وي با اظهار نگراني از پديده رايت توليدات سينمايي، پيامد اين اقدام غيرقانوني براي توليد كنندگان آثار سينمايي را مخرب و غير قابل جبران دانست.
    معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي هرمزگان افزود: به استناد فتواي مراجع عظام، كپي برداري از آثار توليدي بدون رضايت صاحب اثر حرام تشخيص داده شده است.
   وي گفت: از اين پس عرضه كنندگان سي دي هاي رايتي بعنوان سارقان محصولا‌ت سينمايي مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
   "اميرزاده" با اشاره به بازرسي هايي كه از فروشگاه هاي عرضه محصولا‌ت فرهنگي انجام شده، اظهار داشت: متاسفانه در دوره اول بازرسي ها كه تا يك هفته ادامه داشت ، بيش از 80 درصد از فروشگاه  ها به عرضه  محصولا‌ت فرهنگي غيرمجاز مبادرت مي كردند كه با پيگيري هاي انجام شده اين درصد در دوره دوم به شدت كاهش يافته و انتظار مي رود طي چند روز آينده به حداقل ممكن برسد.
   معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي هرمزگان در ادامه وجود دستفروشان سيار كه اقدام به توزيع آثار سينمايي غيرمجاز مي كنند را يكي از چالش هاي جدي و عامل بي انگيزه شدن مديران فروشگاه هاي عرضه محصولا‌ت سالم سينمايي ارزيابي و در اين باره يادآور شد: با همكاري ارزشمند ستاد ويژه رسيدگي به تخلفات شهري بزودي شاهد برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنيت فرهنگي خواهيم بود. وي پيشنهاد كرد؛ همان گونه كه بعد از يك دوره از كشفيات قاچاق مواد مخدر در اقدا‌مي نمادين مواد كشف شده به آتش كشيده مي شود مي توان نسبت به انهدام نمادين سي دي هاي غيرمجاز هم اقدام كرد.