دریا نیوزحوادث هفته

، 17:37   /   کد خبر: 1653   /   تعداد بازدید: 651


لغزندگي جاده حادثه آفريد

 لغزندگي آسفالت ( نشت مواد نفتي از خودرو ) باعث برخورد دو دستگاه خودرو سواري با بلوار و تير چراغ گرديد . ساعت 14:41:3۰ مورخ 25/8/85  اين حادثه به سازمان آتش نشاني اعلام و سريعا ماموران امداد و نجات به محل ، واقع در بلوار پاسدران - پيچ نزديك منطقه يكم دريايي اعزام گرديدند . سر نشين جلو خوردو پيكان در ميان قطعات محبوس شده بود كه توسط نيروهاي امدادي سازمان آتش نشاني خارج گرديد.

 

 

 

 

بازهم تصادف 

حادثه مربوط به تصادف دو دستگاه خودرو كه در تقاطع شهرك اليه اتفاق افتاد. سرنشينان خودرو پرايد به بيمارستان منتقل گرديدند . تاريخ 29/8/85    ساعت 10:12:03

 

 

 

دريك روز، سه بار خانه اي در حريق سوخت

منزلي واقع در بندرعباس بلوار پاسدارن كوچه دلاوران 26 به عمداً سه مرتبه به آتش كشيده شد . اين خانه استيجاري كه در اجاره يك راننده مي باشد . در نبود سكنه آن به عللي نامعلوم به صورت تعمدي طعمه حريق گرديد . زمان حريق ها به ترتيب 9:15:50 و 13:28:29 و 15:51:48 در ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بندرعباس به ثبت رسيده و طي هر سه مرحله نيروهاي عملياتي ايستگاه شماره 2 بموقع در محل حاضر گرديده و آنرا مهار نموده اند . تاريخ 28/8/85

 

 

منبع: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني