دریا نیوزمعاون فني مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني: اسكله شهيد حقاني سامان مي‌يابد

دريانيوز:طرح ساماندهي اسكله شهيد حقاني به عنوان يكي از مهمترين اسكله‌هاي مسافري ايران به زودي اجرا خواهد شد.
، 06:43   /   کد خبر: 1652   /   تعداد بازدید: 443


دريانيوز:طرح ساماندهي اسكله شهيد حقاني به عنوان يكي از مهمترين اسكله‌هاي مسافري ايران به زودي اجرا خواهد شد.

به گزارش گروه بنادر و مناطق آزاد سينا، عطاا... صدر معاون فني مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني با اعلام اين مطلب گفت‌: حفظ ايمني و سلامت مسافران جزو وظايف سازمان است و با توجه به اينكه اسكله شهيد حقاني داراي امكانات مناسبي نيست، طرح ساماندهي آن در آينده‌اي نزديك آغاز مي شود.
 
معاون فني و مهندسي سازمان بنادر افزود: در همين راستا مناطق "پهل" و "لافت" كه اسكله‌ها و سازه‌هاي مناسبي براي تردد و حمل و نقل مسافران ندارند نيز با اجراي طرح هاي عمراني مربوط به خود سامان خواهند يافت‌.
 
وي با اشاره به الزام سازمان بنادر به حفظ ايمني در تمام بنادر دولتي و غير دولتي ايران گفت‌: طرح‌هاي ساماندهي بسياري از اين اسكله‌ها و بنادر آماده است و طي سال جاري و سال آينده با اجراي اين طرح‌ها، وضعيت اين بنادر به لحاظ ايمني و تجهيزات بسيار مناسب خواهد شد‌.