دریا نیوزتمايل انسان به شيريني ژنتيكي است

، 04:31   /   کد خبر: 1169   /   تعداد بازدید: 820


دريانيوز : تحقيقات نشان مي دهد؛ تمايل انسان به مصرف مواد شيرين و طعم شيريني، ژنتيكي است.
بر اساس مطالعات محققان دانشگاه كاليفرنيا ژنهاي انسان تعيين كننده تمايل به يك طعم خاص مثلا شيريني هستند.
بر اساس اين مطالعات، تفاوتهاي كوچک در ژنهاي انسانها عامل تفاوت حسگرهاي چشايي آنها نسبت به شيريني است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه چرا برخي افراد به يك قاشق شكر براي شيرين كردن چاي خود بسنده مي كنند، اما برخي ديگر نيازمند چندين قاشق شكر هستند تا چاي براي آنها طعم شيرين بدهد.